« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 4 2022 SVK Žďársko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4 2022 SVK Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Zďár nad Sázavou
<br> IČ: 43383513
<br> Zaps.v rejstříku dobr.svazků obci u Krajského úřadu Kraje Vysočina (Č.j.Reg.8/93)
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> schváleno předsednictvem dne 23.6.2022
<br> Příjmy:
<br> Pol.4121 h neinv.přijaté transf.od obcí (navýšení o přísp.Radňovic) 30.900,00
<br> Pol.4213 — inv.přijaté transfery ze státních fondů
<br> Dotace Odkanalizování obec Vídeň UZ 90992 416504356
<br> Pol.4221 - přijaté transfery na investice
<br> Měřín * RV pod Dálnicí 141.102,00 - RV dopravní terminál 68.1 14,00
<br> Velká Bíteš — snížení přísp.na investice — 2880.000300
<br> Velké Meziříčí — Hrbov a Svařenov,splašk.kanaí.43000090
<br> - V a K u1.Krškova 148.000,00
<br> Nové Město ILM._ S1avkovicc _ přemístění VDJ — 1.020.000,00
<br> Par.6320,pol.2322 — přijaté pojistné náhrady 14194100
<br> Par.6409,pol.2324 — přijaté nekapitálové přísp.5.000,00
<br> Par.6409,pol.2329 _ ost.nedaňové příjmy 4.000,00
<br> Příimv celkem 1.234.106,86
<br> Výdaje:
<br> Par.2310
<br> Po1.5021 — ostatní osobní výdaje 50.000,00
<br> Pol.5136 — knihy,učební pomůcky a tisk 5.000,00
<br> Pol.5137 — drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00
<br> Par.2321
<br> Pol.5171 — Opravy a udržování 15.125,00
<br> Pol.6121— Dotace Odkanalizování obce Vídeň UZ 90992 proúčt.4.165.043,86
<br> Pol.6121— Dotace Odkanalizování obce Vídeň UZ 90992 proúčt.3.896.377,85
<br> Pol.6121 _ Budovy,XXXX a stavby
<br> Výdaje celkem
<br> „ X.997.439,85
<br> 1.234.106,86
<br> Schválený rozpočet valnou hromadou dne 16.12.2021 325.210.400,00 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 21.12.2021/
<br> Rozpočtové opatření č.1 18.215.159,21 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 4.4.2022/
<br> Rozpočtové opatření č.2 28.687.100,00 /rozeslano obcím ke zveřejnění dne 29.4.2022/
<br> Rozpočtové Opatření č.3 — 151.600,15
<br> frozcs1ano obcím ke zveřejnění dne 20.5.2022/
<br> Rozpočtové opatření č.4 1.234.106,86 Celkem 373.19516532
<br> JEL/' L' L',<.> ::/; ff- ///— 5175111.„Čaj _1 &: ...

Načteno

edesky.cz/d/5670473


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz