« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 23.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-28829/2022-930/8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-28829_2022-930_8.pdf
Stávající přechodné dopravní značení
<br> Nové přechodné dopravní značení
<br> Trvalé dopravní značení
<br> Legenda:
<br> B2
<br> II/449 MÚK Unčovice -
- Litovel
<br> 8xA41.etapa - Situace
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> X
<br> Přechodné dopravní značení
<br> Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno 7 dní
před zahájením stavby <.>
<br> S
<br> Objízdná trasa pro vozidla s konstrukční rychlostí do 80 km/h
<br> Objízdná trasa pro vozidla s konstrukční rychlostí nad 80 km/h
<br> Nově uzavřený úsek
<br> Stávající uzavřený úsek
<br> Provizorní zastávka BUS
<br> Trvalé dopravní značení,které je v rozporu s přechodným
dopravním značením bude zakryto <.>
<br> II
/4
<br> 4
9
<br> II/449
<br> II
/6
<br> 3
5
<br> II/447
<br> III/4498
<br> II
/4
<br> 4
9
<br> II/449
<br> II/
44
<br> 9
<br> II/449
<br> II/449
<br> II/4
4
9
<br> II/447
<br> II/447
<br> II/4
4
6
<br> II/446
<br> III/4498
<br> II/635
<br> II/635
<br> II/635
<br> II/
37
<br> 3
<br> III/0
3
5
4
3
<br> III/3732
<br> III/3
732
<br> II
I/
0
3
5
4
5
<br> III
/0
<br> 35
45
<br> III
/0
<br> 35
46
<br> III
/4
<br> 46
20
<br> III
/0
<br> 35
47
<br> IS
11
<br> a
<br> IP
2
2
<br> IS
11
<br> a
<br> IS
11
<br> a
<br> IS11a
<br> IP
22
<br> IS
11
<br> b
<br>
/U
n
ičo
<br> v/
IS
<br> 11
b
<br>
/O
lo
<br> m
o
u
c/
<br> IS
11
<br> b
/L
<br> ito
ve
<br> l
<br> +s
ym
<br> bo
l B
<br> 4(
12
<br> t)/
<br> IS
11
<br> b
/L
<br> ito
ve
<br> l
<br> +
sym
<br> b
o
l IZ
<br> 1
a
/
<br> IS
11
<br> b
/
O
<br> lo
m
<br> o
u
c
<br> +
sy
<br> m
b
o
l I
<br> Z
1
a
/
<br> IS
11
<br> b
/O
<br> lo
m
<br> ou
c
<br> +s
ym
<br> bo
l I
<br> Z1
a/ IS
<br> 11
b
/
O
<br> lo
m
<br> o
u
c/
<br> IS
11
<br> b
/O
<br> lo
m
<br> ou
c/
<br> IS
11b /O
<br> lom
ouc
<br> +
sym
<br> bol IZ
1a/
<br> IS
11
<br> b
/
O
<br> lo
m
<br> o
u
c+
<br> sy
m
<br> b
o
l I
<br> Z
1
a
/
<br> IS
11
<br> b
/
O
<br> lo
m
<br> o
u
c+
<br> sy
m
<br> b
o
l I
<b...
MD-28829_2022-930_8.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01817DV*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-28829/2022-930/8
MD/28829/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12 <,>
779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“),doručeného dne 30.8.2022,9.9.2022 a 15.9.2022 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-154924-4/OBP-2022 ze dne 21.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D35 v souvislosti s akcí „II/449 MÚK Unčovice–Litovel,úsek A1,A2,A3,C,okružní
křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“ <.>
<br> Termín: 1.10.–22.12.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „II/449 MÚK
Unčovice–Litovel,přechodné dopravní značení“ (SEKNE,spol.s r.o <.>,09/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad a Městský úřad Litovel <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodn...

Načteno

edesky.cz/d/5670054

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz