« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 23.09.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-27938/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-27938_2022-930_5.pdf
~ 1 ~
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
Stavba
<br>
D35 Skrbeň odpočívka
<br>
Objekt
<br>
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-27938/2022-930/5 <.>
<br>
<br> ~ 2 ~
<br>
<br> OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 2.ÚVOD
<br> 3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
<br>
4.PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 5.POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY
<br>
<br>
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název stavby: D35 Skrbeň odpočívka
<br> Objekt: Trvalé dopravní značení
<br>
Katastrální území: Skrbeň
<br>
Kraj: Olomoucký
<br> Vlastník objektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc
Wolkerova 24a
772 11 Olomouc
<br> Dodavatel dopravního značení: SEKNE spol.s r.o <.>
Hamerská 12
772 00 Olomouc
<br> Zhotovitel svislého dopravního značení: ARAPLAST,spol.s r.o <.>
Hybešova 419
<br> 679 11 Doubravice nad Svitavou
<br>
Zhotovitel vodorovného dopravního značení: Dopravní značení XXXXXXX s.r.o <.>
Pavelkova XXX/X
<br> 779 00 Bstrovany
<br>
<br> 2.ÚVOD
<br>
Po skončení oprav na odpočívce D35 Skrbeň bude provedena obnova a doplnění
vodorovného dopravního značení a výměna svislého dopravního značení <.>
<br>
<br>
<br>
~ 3 ~
<br>
<br> 3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
<br>
Svislé dopravní značení
<br> Nové svislé dopravní značení základní velikost,folie tř.1: 1x B2,1x B28,2x C2c,2x P4 <,>
4x IP11a,1x IP12,1x IP12+O1,3x E1,4x E9,1x E13 <.>
<br> Nové svislé dopravní značení zvětšená velikost,folie tř.3: 3x B2,1x P4,1x IP11a <.>
Nové svislé velkoplošné dopravní značení,folie tř.3: 2x IJ18a,1x IJ18b,1x IJ18c,1x ZPI
– obsaditelnost parkoviště <.>
<br>
Vodorovné dopravní značení
Nové vodorovné dopravní značení: V1a,V2b,V4,V9a,V10a,V10c,V10d,V10f,V12a <,>
<br> V12c,V...
MD-27938_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0181ADA*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-27938/2022-930/5
MD/27938/2022/930 RD
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2
písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),dle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35
<br> v souvislosti s akcí „D35 Skrbeň odpočívka“,a to umístěním svislého a vodorovného dopravního
značení podle projektu místní úpravy provozu „D35 Skrbeň odpočívka – oprava povrchu,trvalé
dopravní značení“ (SEKNE,spol.s r.o <.>,08/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu <.>
<br> Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 19.8.2022 návrh společnosti SEKNE,spol.s r.o.<,>
IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12,779 00 Olomouc,na stanovení místní úpravy
provozu na dálnici D35 z důvodu umístění svislého a vodorovného dopravního značení
v souvislosti se stavbou „D35 Skrbeň odpočívka“ <.>
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra,Odborem bezpečnostní politiky,které
s návrhem vyslovilo souhlas (č.j.MV-151701-2/OBP-2022 ze dne 30.8.2022) <.>
<br> K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu písemné připomínky <.>
Vlastníci nemovitostí,jejichž práv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz