« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán
Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 23.9.2022 Datum do: 7.10.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF,FM 2828,v odboru 52 – Auditní orgán,odd.5205 – Audit OP ŽP a OP ST,v oborech služby: 3.Audit a 38.Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: prosinec 2022 - leden 2023
obory služby: 3.Audit a 38.Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
termín pro podávání přihlášek do: 7.října 2022
Charakteristika vykonávaných činností
zajišťování docházkové a personální agendy v rámci oddělení;
zajišťování a koordinace řádného vedení evidence veškeré přidělené spisové agendy oddělení a včasné vyřizování spisů;
vyřizování korespondence nadřízeného;
pořizování zápisů z porad a sledování plnění úkolů z nich vyplývajících;
zajišťování kancelářských potřeb a materiálně-technického zabezpečení zaměstnanců;
zajišťování specializovaných organizačních činností v rámci zpracovávání odborných materiálů v oblasti auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
spolupráce při přípravě jednání na národní i mezinárodní úrovni;
podílení se na výkonu auditů projektů – provádění specifických činností ve vymezeném rozsahu jako člen auditorského týmu;
manipulace s peněžní hotovostí;
práce s informačními systémy v souladu s vnitřními předpisy. 
Nabízíme
pružná pracovní doba <,>
příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok <,>
adaptační proces pro nové zaměstnance <,>
odborná knihovna a knihovna bel...

Načteno

edesky.cz/d/5670051

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz