« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-23 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ
<br> ===.<.> ::: MINISTERSTVO VNiTRA * územních samosprávných celků 33:33 ČESKÉ REPUBL'KY “' anekierych spravnrchuradu.<.>.co-ooo.<.> <.>
<br> ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 22092022
<br> MČBT/6458/2022/Klo \! <.>,<,> listy přílohy 2 odbor verejne spravy,dozoru a kontroly druh <.>
<br> náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> bc22esB3217347
<br> llllllllllllll
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1085605600
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s š 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno
<br> Druh právního předpisu: Nařízení
<br> Číslo právního předpisu: 28/2022
<br> Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.91201 9,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 21.09.2022
<br> Zákonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - š 23 odst.1
<br> Oblast právní úpravy: pozemní komunikace — zpoplatnění stánía odstavení
<br> účinnost právního předpisu: 21.11.2022
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 12/2019: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stánísilničních motorových...

Načteno

edesky.cz/d/5670003

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz