« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-23 Záměry obce
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 22.09.2022
<br> MČBT/G457i2022/Klo č.j.MMB/0472860/2022/Volf listy; přflohyz2
<br> druh;
<br> bc22e583217346 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo waíiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu & záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu IS-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna části pozemku p.č.294/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 425 m2 v k.ú.Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> kú.Brněnské Ivanovice
<br> um.-4 q.-.c.m na :]: “ke
<br> Lokaiíta = Tuřanská můíltko 16633
<br> Magistrát města Ema.Mažsámv? mbar
<br> '7'h*.' +50! 'A Fv
<br> č.j.MMB/047286012022/Volf
<br> (infomace o uvedeném záměru a,dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e—mail: rutarova.maroéla©bmo.cz)
<br> r
<br> 2.pronájem části pozemku p.č.4343 orná půda o vyměře 156 m2,k.ú.Bystrc
<br> mv.- || <.>
<br>.Lusama: wymagam.mamma mému: Gmc-
<br> 433W!
<br> “Lokaiita - Rakovecká
<br> Hamm: mostu am.Mamma? mnm ; “hl—t.<.> nun iř-ll.m,ďmm &$er" $ ((W—\ _,mnm moon
<br> (informgce o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.54217345 9,e-mail: rehorova.sona©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0472860/2022/V01f
<br> 3.propachtování tří části pozemku p.č.1938130,ostatní plocha,jiná plocha,0 výměrách 100 m2,100 m2 a 100 m2,v k.ú.Bystrc
<br> C? 1 93831901 1 952 ?19W46
<br> QÉÉH + nap (má )
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaldý kanahlednutl vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67...

Načteno

edesky.cz/d/5670002

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz