« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr stánek Jihlavská, změna nájemní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 4892 22 zamer stanek Jihlavska
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
________________________________________________________________________
č.j.BBOH/04892/22/MO
<br>
Z Á M Ě R
změnit nájemní smlouvu
<br>
Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 111.zasedání dne 21.09.2022 po dobu 15 dnů záměr
<br> změnit nájemní smlouvu č.08-041/12/BO uzavřenou dne 30.04.2012 ve znění pozdějších dodatků
č.1-5 na pronájem části pozemku p.č.1321/51 v k.ú.Bohunice při ulici Jihlavská o výměře 70 m2 <,>
který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj <,>
katastrální pracoviště Brno-město.Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení nájmu z konce
roku 2022 do konce roku 2025 (od 01.01.2023 do 31.12.2025) a ke zvýšení ceny nájemného
minimálně na 700 Kč za m2/rok <.>
<br>
<br>
Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor majetkový a kontroly,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br> na úřední desce i elektronické úřední desce
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2022-09-22T12:59:25+0200
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bohunice ab7274c141407ff63fef63f4aed5fb5c07377f0c

Načteno

edesky.cz/d/5669995


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz