« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr - pronájem p.č. 1601 a 1602

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 4944 22 zamer pronajem pozemku p c 1601 1602
Statutární město Brno,městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
______________________________________________________________________________
č.j.BBOH/49440/22/MO
<br>
Z Á M Ě R
pronajmout nemovitý majetek
<br>
Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 111.zasedání dne 21.09.2022 po dobu 15 dnů
<br> záměr pronajmout pozemky v k.ú.Bohunice p.č.1601 ostatní plocha o výměře 54 m2 a p.č.1602
zahrada o výměře 451 m2 pro zahrádkářské účely.Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město.Pozemky
jsou situovány v zahrádkářské kolonii Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno
Nad Cihelnou <.>
<br> Nájem se sjednává za následujících podmínek:
- nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok
- doba určitá do 31.10.2023 s automatickým prodlužováním
<br>
<br>
Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor bytový a majetkový,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br>
na úřední desce i elektronické úřední desce
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2022-09-22T13:14:05+0200
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bohunice ace68a6a3c8ce0d9e1e14702ffd7299535bdb6fa

Načteno

edesky.cz/d/5669994


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz