« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br> Vaše č.j.: MÚTý/OSM/2848/2022
<br> Naše č.j.: MUKO-70709/2022-nk
<br> Spisová značka: 9164/2022 _ ' Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKU Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak,sk.režim: 280.4,8/5
<br> Datum: 22.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Stavební úřad — životní prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci,dle ust.Š 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ust.€ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele Města Týniště nad Orlicí,Mírové náměstí 90,517 21.Týniště nad Orlicí,IČO: 002 75 468,(dále jen „žadatel"),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Královéhradeckeho kraje,územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR") ze dne 24.06.2022,pod čj.KRPH—BSOBB/ČJ-2022-050706 <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ust.š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Mírové náměstí pozemek č.par.243/1 (ostatní plocha — jiná plocha) v obci a k.ú.Týniště nad Orlici,před budovou České pošty čp.268,spočívající v umístění svislého dopravního značení,v tomto rozsahu:
<br> - Zákazové dopravní značka č.B 28 „Zákaz zastavení“ doplněno o dodatkovou tabulku č.E 13 s textem „Mimo vozidel CP“ a dále o dodatkovou tabulku č.E ad „úsek platnosti — vlevo 5 m“ <.>
<br> Trvalé svislé dopravní značení bude stanoveno dle přiloženého situačního plánku,který tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Za podmínek:
<br> Dop...

Načteno

edesky.cz/d/5669936

Meta

EIA   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz