« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Aukční vyhláška č. HTU/11/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. HTU/11/2022
||| ||| |||l|||||l||l||| ll Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII || || lllllll | l|ll|| Ill
<br> 4860/HTU/2022-HTUM Čj.: UZSVM/HTU/4693/2022-HTUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.HTU/11/2022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkama'|etku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Zahájení aukce se stanovuje na den 11.10.2022 ve 14:00 hodin.Ukončení aukce se stanovuje na den 13.10.2022 ve 14:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Trutnov,Horská 5,541 18 Trutnov
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: petra.samkova©uzsvm.cz <.>
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 88.000 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10.10.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce vhotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zas...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz