« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 002 652 09 CZ00265209
<br> Město Louny
odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
<br>
Úřední deska MÚ Louny
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 97157/2022/OSM/ŠI
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
<br> FAX: XXX XXX 100
<br> DATUM: 20.09.2022
<br>
<br>
Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek
<br> V souladu se zněním § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,oznamujeme záměr Města Louny
prodat nemovitý majetek z jeho vlastnictví v tomto rozsahu:
<br> Prodej pozemků p.č.388/10,ostatní plocha,neplodná půda o výměře 593 m2,p.č.108/9,orná půda
o výměře 119 m2,p.č.108/10,orná půda o výměře 28 m2 a p.č.366/2,ostatní plocha,ostatní
komunikace o výměře 41 m2,zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Louny,na listu vlastnictví č.10001 pro obec Louny,katastrální
území Brloh,okres Louny <.>
<br>
<br>
Prodej výše uvedeného nemovitého majetku projednají příslušné orgány města.Bližší informace Vám
v případě zájmu poskytne odbor správy majetku MÚ Louny <.>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
Vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Louny
<br>
Vyvěšeno: 23.09.2022
<br>
<br>
<br> 2022-09-22T07:50:02+0000

Načteno

edesky.cz/d/5669696

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz