Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30.11.2022
08. 12. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Fügnerova, Louny - obnova povrchu v úseku ul. Mánesova x ul. Chelčického
07. 12. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení řízení - Cítoliby - SP vodovod a kanalizace
07. 12. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Blšany u Loun - výstavba chodníku
07. 12. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Zahradní město, Louny - rozšíření parkovacích ploch
06. 12. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech, ul. SNP "vyhrazení parkovacího místa ZTP"
06. 12. 2022 Vyhlášení nálezu kotěte č. 11/2022
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Blšany u Loun, most přes Smolnický potok - přechodná úprava provozu
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Místní poplatek za rok 2020-2021 Kladno
02. 12. 2022 Usnesení z 2.schůze RML ze dne 28.11.2022
02. 12. 2022 Rozpočtové opatření 10/2022/RM
02. 12. 2022 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu - RC Modelář Dobroměřice
02. 12. 2022 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu
01. 12. 2022 výběrové řízení na funkci úředník(ce) úseku silničního správního, odboru dopravy
01. 12. 2022 Výběrové řízení - pracovník sekretariátu vedení
01. 12. 2022 Výběrové řízení - správce webových aplikací
30. 11. 2022 Vyhlášení nálezu psa č. 10/2022
30. 11. 2022 výběrové řízení na pozici správce webových aplikací odbor kancelář úřadu
30. 11. 2022 výběrové řízení na obsazení místa pracovník/ce sekretariátu vedení
29. 11. 2022 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12.12.2022
29. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Smetanova, Louny - VDZ po obnově krytu
29. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - V Domcích, Louny - parkoviště
29. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Štefánikova 2006, Louny - vyhrazené místo pro ZTP
28. 11. 2022 Vyhlášení nálezu psa č. 9/2022
28. 11. 2022 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu
28. 11. 2022 Oznámení o záměru města prodat movitý majetek
28. 11. 2022 Oznámení o záměru města prodat movitý majetek
26. 11. 2022 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
25. 11. 2022 P o z v á n k a na 2. zasedání Zastupitelstva města Loun
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Na Fouklace 955, Louny - vyhrazení místa pro ZTP
25. 11. 2022 Oznámení o záměru změny smlouvy o nájmu
25. 11. 2022 Dražební jednání - Jana Šlaichrtová, 1971, Hříškov
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby, k. ú. Telce
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu „Louny, výstavy - dopravní značení"
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu „D7 Smolnice - dopravní značení"
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Kokovice, silnice č. III/23726, most ev.č. 23726-1 - oprava objízdných tras
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Husova 2514, Louny - jeřáb
23. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Česká, Louny - vánoční výzdoba
23. 11. 2022 Rozpočtové opatření 9/2022/RM
23. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Vojnice - oprava mostu
22. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Zelené náměstí a Zahradní město, Louny - změna místní úpravy
22. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Poděbradova 661, Louny - oprava římsy
22. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Pražská, Louny - vánoční trhy
22. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - Mírové náměstí, Pivovarská, Beneše z Loun a Sladovnická, Louny - vánoční trhy
22. 11. 2022 Veřejná vyhláška - SSU - OOP - SÚS ÚK, provoz Louny - údržba silnic 2023
22. 11. 2022 Dokument "Dražební jednání - In..." již není dostupný.
22. 11. 2022 Usnesení z 1. schůze Rady města Loun, ze dne 14.11.2022
21. 11. 2022 MŽP - Posuzování vlivů na životní prostředí
21. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení - Domoušice - společné povolení,retenční nádrž
21. 11. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení řízení - Dobroměřice, Vincík, Kokoška - SP vodovod a kanalizace

XML