« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Koterovská, Brojova - pokládka optického kabelu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-327687.pdf 234,39 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/327687/22
Č.J.: MMP/327951/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 22.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 22.9.2022,který podala právnická osoba SITEL,spol.s r.o <.>,IČO
<br> 44797320,Baarova 957/15,140 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.B 3001 Koterovská,v Plzni
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku před objekty
<br> Koterovská 101,99,97,93 - přechodové lávky do objektů BD
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 3102 Petřínská,v Plzni
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od objektu
<br> Petřínská 1 až ke křižovatce s ulicí Koterovská - přechodová lávka do objektu BD
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 3047 Spojovací,v Plzni
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku před objekty
<br> Spojovací 24,22,20 - přechodové lávky do objektů BD
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D 3012 Spojovací,v Plzni
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku před objekty
<br> Spojovací ...
DIO_Koterovska_Petrinska_Spojovaci_Brojova_-_pokladka_optickych_kabelu.pdf 1 904,67 kB
SAFERDADG.k 0913 ého kabelu
<br> 3742! <.>
<br> Návrh DI9 - dotčený úsek
<br> __ š
<br> ČJ: %?
<br> » <,>
<br> \ <.>
<br> \ 313345\
<br> 4110
<br> ŠANOVENO dne: (!?-4 €?sz
<br> ví?/ř?-
<br> \ \ ViL DIO práce v chodníku,překopy,tupů do B - 4 <.>
<br> !
<br> 313% !Q?
<br> J?
<br> Magistrát města Plzně
<br> A
<br> 342/4?
<br> % 3265
<br> L <.>,-' '
<br> 3253 342/45
<br> | - e v %eleni,prác v chodníku,překopy,vstupů do BD
<br> eleni,práce v chodniku,překopy,vstupů do BD
<br>,„,<,> SAFERDADG Navrh DIO - dotceny usek pokládka optického kabelu
<br> ŠFŠS/IZ
<br> 3135/1'
<br> práce v z— ' |,mimo komunikaci
<br> jagg/'; Erytafenl optlckeho kabelu ve 4- aucl chmnlcce,bez omezení.<.> ) _ ů »",'práce v zeleni,mimo „.— a i.“2“
<br> 329/9
<br> “ „ " J 3953/ „___.<.> „v?.; AES/53 2:15:12.: \\ zm
<br> SÁFEŘIADG
<br> Návrh přechodného dopravního značení práce v zeleni,chodníku,překopy chodníku,částečná uzavírka chodníku <,>
<br> vyznače koridor pr pěší ší ky min.1,00m,provizo ě zpřístupn ny vst py k objektům a na poze k (přecho ové láv y)
<br> Wo.(d'-TH.“ 272,2 Je?
<br>.* a;; ' „ Magistrát města P'znějíě 3M
<br> ©dbor dopravy ©
<br> ?
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoadcz
<br> SÁFEŘDADG <.>
<br> Návrh přechodného dopravního značení -
<br> práce v chodníku,překopy,vstupy do BD,přechodová lávka,plech
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
<br> plech
<br> STANOVENO
<br> dne: 22 97.Géza <.>
<br> ČJ: %ř/cěřýjyéč Magistrát města Plzně
<br> Odbor dopravy ©
<br> Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoad.cz

Načteno

edesky.cz/d/5669685

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz