« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - Plzeň, MK + sil. UMO 1, UMO 4 - oprava poklopů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-326272.pdf 256,63 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/326272/22
Č.J.: MMP/326758/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 21.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 21.9.2022,který podala právnická osoba
<br> POKLOPSYSTEM s.r.o <.>,IČO 61172375,Hradec 161,332 11 Hradec u Stoda,kterou
<br> zastupuje SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně -
<br> Sulkov,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie
<br> Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-136706-2/ČJ-2022-030506-
<br> 2,ze dne 15.září 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.B 1901 Na Chmelnicích,v Plzni
<br> - částečná uzavírka jízdního pásu – uzavřený vnitřní jízdní pruh pro přímý směr jízdy,v prostoru
<br> za křižovatkou s Kotíkovskou ulicí - ve směru jízdy z centra města
<br> - částečná uzavírka jízdního pásu – uzavřený vnější jízdní pruh pro přímý směr jízdy,v úseku od
<br> zastávkového zálivu Zastávky MHD „Lochotínský pavilón“ k objektu Na Chmelnicích č.1599/3
<br> - ve směru jízdy z centra města
<br> - částečná uzavírka jízdního pásu – uzavřený vnější jízdní pruh pro přímý směr jízdy s částí
<br> zastávkového zálivu zastávky MHD „Amfiteátr“,v prostoru vyústění pěší komunikace č.D 1909
<br> Brněnská (před křižovatkou s ulicí Nad ZOO) - ve směru jízdy do centra města
<...
DIO_schema_poklopy_UMO1_UMO_4.pdf 19 999,58 kB
SAFEŘDADa
<br> STANOVENO
<br> dne: 2.2.<.> G.20292 <,>
<br> ČJ: wtf—kua vět 2; Magistrát města Plzně \ Odbor dopravy/iva
<br>,k <.>
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č.1,práce budou probíhat mimo dopravní š ičku
<br> N
<br> ávrh DIO
<br> - dotčený úsek č <.>
<br> 2
<br> <,>
<br> práce budou probíhat mimo dopravn
<br> <,>
<br> š
<br> p
<br> č
<br> ku
<br> SAFEHDADG
<br> STANOVENO dne: D.! „G).“2.922/
<br> ČJ: má zzQse-v&\ '22 <,>
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy
<br> SAFERDADO
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č.3,práce budou probíhat mimo dopravní špičku
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Lině T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.oz IČO: 25229761 > saferoad.oz
<br> SAFERDADO
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č.4,práce budou probíhat mimo dopravní špičku \,: f 4 Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu _' i“ „ ' \ “
<br> v případě bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy,' — „ “ dle zákona 361/2000 Sb.!!
<br> \ A r\
<br> SAFEHOAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > safe-roadcz \Á
<br> Návrh DIO
<br> dotčený úsek č.5,práce budou probíhat mimo dopravní
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.0.Plzeňská 666 330 21 Líně Í' + 420 377 226 226
<br> E plzen©saferoad.cz <.>
<br> ': 25229761 > saferoad.cz
<br> š
<br> č
<br> k
<br> U
<br> SAFERDADG
<br> STANOVENO dne: 2x „cs _ 9,ch ČJ: met Émšwb\ zz <,>
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy
<br> SAFERDADG
<br> ÍČkU STANOVENO dne: 29.3.2022 ČJ:HM?\ zac %CŠK ZL Magistrát města Plzně Odbor dopravy ©
<br> Návrh DIO- dotčený úsek č._6,práce budou probíhat mimo dopravní šp
<br> > saferoad.cz
<br> SAFERDADG
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č.7,práce budou probíhat mimo dopravní špičku STANOVENO ' — - * ' „ A " * * dne:U»6.*2/c>w_ Gift-Mj 123% 122.Magistrát města Plzně
<br> Odbor dopravy © \ bt <,>
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Lině “ + 420 37...

Načteno

edesky.cz/d/5669684

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz