« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Pod Vrchem, v Plzni - rekonstrukce vodovodní přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-327930.pdf 226,82 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/327930/22
Č.J.: MMP/328565/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 23.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 21.9.2022,který podala právnická osoba DYBS Plzeň <,>
<br> s.r.o <.>,IČO 62621033,Prvomájová 514/39,322 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 6605 Pod Vrchem,v Plzni
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v prostoru před objektem
<br> Pod Vrchem č.629/40 – po pravé straně ve směru od ulice Pod Švabinami
<br>
<br> z důvodu: rekonstrukce vodovodní přípojky
<br> v termínu: od 5.10.2022 do 20.10.2022 – 3 dny v termínu
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 „Zásady pro označování pracovních
<br> míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy pod č.j.21/2015-
<br> 120-TN/1,ze dne 12.3.2015 <.>
<br> • De...
DIO_Pod_Vrchem.pdf 599,93 kB
' u <,>
<br> '“ 22+ 830 TABULKA: Chodci přejděte na progějš! Chodnik
<br> ' ZZ+ 830 : TABULKA:
<br> Chodci přejděte na,protější chodmk
<br> ?oň NKÚ/(EW ko
<br> STANOVENO
<br> dne: ZIL.A.?D'ZL
<br> ČJ: W? %RJWL
<br> Magistrát města Plzně
<br> Odbor dapravy © \ vém

Načteno

edesky.cz/d/5669679

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz