« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v Králově Dvoře - 63260/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63260.pdf (5.07 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 23.09.2022 MBE/63260/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/114 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti společnosti STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol.s.r.o <.>,Lidická 7,273 51 Unhoěť,10: 45144991 a po a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-40715-42/ČJ-2022-010206 ze dne 21.09.2022.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu rekonstrukce silnice č.111/2365 v Králově Dvoře,silnice č.111/2365 v km 8,550 - 9,210 uzavírka pro veškerý provoz a v km 8,400 - 8,550 částečná uzavírka PJP dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření v příloze (str.4.- 8.).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4.- 8.) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/2365 v obci Králův Dvůr.Termín: od 01.10.2022 - 15.11.2022 (Termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírk...

Načteno

edesky.cz/d/5669643

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz