« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Nad Dědinou, ul. Nad Přehradou, ul. Páteřní, ul. Kachlíkova, a silnici I - 23. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 23. 9. 2022   Sňato: 9. 10. 2022
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0465637/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0458992/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 19.09.2022
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-151739-9/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 16.09.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie
<br> ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Nad
<br> Dědinou,ul.Nad Přehradou,ul.Páteřní,ul.Kachlíkova,a silnici II/384: ul.Rakovecká.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu: č.přílohy 03,který je nedílnou součástí tohoto opatření
<br> obecné povahy,zpracovaného spol.ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55a,Brno-Slatina,IČ:
<br> 04262701 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z...
příloha
IP
10
<br> a
<br> IP10a
<br> IP1
0b
<br> IP
10b
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> PO
ZO
<br> R ULI
CE
<br> NA
D D
<br> ĚD
INO
<br> U
<br> OD
15
<br>.10
<.> 20
<br> 22
<br> DO
24
<br>.10
<.> 20
<br> 22
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP
22
<br> PO
ZO
<br> R
<br> ULI
CE
<br> NAD
DĚ
<br> DIN
OU
<br> OD
15
<br>.10
<.> 20
<br> 22
<br> DO
24
<br>.10
<.> 20
<br> 22
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP2
2
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> ULICE NAD DĚDINO
U
<br> O
D
<br> 15.10.2022
<br> D
O
<br> 24.10.2022
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> IP
22
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> ULICE NAD DĚDINOU
<br> O
D
<br> 15.10.2022
<br> D
O
<br> 24.10.2022
U
<br> ZA
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> IP
22
<br> IS
11a
<br> U
L.N
<br> A
D
<br> D
Ě
<br> D
IN
<br> O
U
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> IS
11b
<br> U
L
<.> K
<br> A
C
<br> H
L
ÍK
<br> O
V
<br> A
IS
<br> 11b
<br> U
L
<.> N
<br> A
D
<br> D
Ě
<br> D
IN
<br> O
U
<br> IS11
a
<br> UL <.>
NAD
<br> DĚ
DIN
<br> OU
UZA
<br> VŘE
NA
<br> UL <.>
KA
<br> CH
LÍK
<br> OV
A
<br> UL <.>
NA
<br> D D
ĚDI
<br> NO
U
<br> IS
11
<br> b
<br> U
L
<.>
K
<br> A
C
<br> H
L
ÍK
<br> O
V
<br> A
IS
<br> 11
b
<br> U
L
<.>
N
<br> A
D
<br> D
Ě
<br> D
IN
<br> O
U
<br> IS1
1b
<br> UL
<.> K
<br> AC
HL
<br> ÍKO
VA
<br> IS1
1b
<br> UL
<.> N
<br> AD
D
<br> ĚD
IN
<br> OU
<br> IS1
1a
<br> UL
<.> N
<br> AD
D
<br> ĚD
IN
<br> OU
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IS11
b I
<br> S11
b
<br> UL
<.> K
<br> AC
HL
<br> ÍK
OV
<br> A
<br> UL
<.> N
<br> AD
D
<br> ĚD
IN
<br> OU
IS1
<br> 1b
<br> IS1
1b
<br> POZOR
<br> ULICE NAD DĚDINOU
<br> OD 15.10.2022
<br> DO 24.10.2022
<br> UZAVŘENA
<br> IP22
<br> M
K
<br> ul
<.> N
<br> ad
D
<br> ěd
in
<br> ou
<br> E13
<br> STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> B1
S7
<br> Z2
<br> E1
3
<br> ST
AV
<br> BY
VO
<br> ZID
LA
<br> MI
MOB1
<br> S7
<br> Z2
<br> MŠ NAD DĚDI
NOU
<br> 20
m
<br> 6 m
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> OD
D
<br> AT
UM
<br> E8
a
<br> B2
8 E
<br> 13
<br> OD
D
<br> AT
UM
<br> E8
c
<br> V
O
<br> D
O
<br> V
O
<br> D
N
<br> Í P
Ř
<br> ÍP
O
<br> JK
A
<br> K
A
N
<br> A
LIZ
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5669434

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz