« Najít podobné dokumenty

Obec Vinařice (Mladá Boleslav) - Volby do zastupitelstva obce- Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinařice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220923102844063.pdf (358.07 kB)
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ust.š 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>,<,> 1.Volby do zastupitelstva obce //NA2',ČC.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.se uskuteční: v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a V sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb \ _ ve volebním okrsku č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.j e volební místnost (přesná adresa) VMyÁé/C'Čól— pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ve volebním okrsku č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.j e volebni místnost (přesná adresa).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 3.Popis vytvořených volebních obvodů.** Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 6.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li
<br> o cizince,průkazem o povolení k pobytu.7.***
<br> val/fl/MQMM.<.> dne řřWQ

Načteno

edesky.cz/d/5669176


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinařice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz