« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Boskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení .pdf
1
<br>
U S N E S E N Í
<br> z 21.zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného
<br> dne 13.09.2022 v 16:00 hodin v Zámeckém Skleníku v Boskovicích
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města bere na vědomí:
<br> předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání
<br>
<br> 2.1.informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM
<br> 4.1.zprávu o činnosti Kontrolního výboru
<br> 10.3.systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2022 na základě Kritérií
<br> financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 pro nestátní
<br> neziskové organizace,obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) poskytující
<br> sociální služby v následující podobě:
<br> •služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob,které
<br> jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu
<br> potravy: 8 % z nákladů služby <,>
<br> •služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 18 % z nákladů
<br> služby <,>
<br> •služby sociální prevence (domy na půli cesty,telefonická krizová pomoc <,>
<br> tlumočnické služby <,>
<br> •kontaktní centra,krizová pomoc,nízkoprahová denní centra,noclehárny,služby
<br> následné
<br> •péče,terapeutické komunity,terénní programy,sociální rehabilitace): 17% z nákladů
<br> služby <,>
<br> •služby sociální prevence (raná péče): 13 % z nákladů služby
<br> •služby sociální prevence (sociálně-terapeutické dílny,azylové domy a intervenční
<br> centra): 15 % z nákladů služby <,>
<br> •služby sociální prevence (sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,sociálně-
<br> aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,nízkoprahová
<br> zařízení pro děti a mládež): 27 % z nákladů služby <,>
<br> •služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 6 % z nákladů služby <,>
<br> •služby sociální péče (pečovatelská služba): 20 % z nákladů služby
<br>
<br> Zastupitelstvo města souhlasí a schvaluje:
<br>
<br> 2.2.náhradní termíny u bodů,jak je v materiálu uve...

Načteno

edesky.cz/d/5668834

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz