« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veř. vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Rozseč nad Kunštátem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doručení_návrhu_ÚP Rozseč nad Kunštátem_veřejnosti.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
Odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Č.j.: SMBO 22325/2019/STAV/Ax <.>
<br> DMBO 17980/2022/STAV/Ax <.>
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: eva.axmanova@boskovice.cz
<br> Datum: 18.8.2022
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM
<br>
Městský úřad Boskovice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst <.>
<br> 1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“) pořizuje „Územní plán Rozseč nad Kunštátem“ (dále jen „ÚP Rozseč nad
<br> Kunštátem“).Na základě schváleného zadání ÚP Rozseč nad Kunštátem,bylo pořízeno zpracování návrhu
<br> ÚP Rozseč nad Kunštátem <.>
<br> V souladu s ustanovením § 50 odst.3 stavebního zákona pořizovatel
<br>
<br> d o r u č u j e
<br>
<br> návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem <.>
<br>
<br> Návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem je k nahlédnutí na Obecním úřadu Rozseč nad Kunštátem,zejména
<br> v úřední den (pondělí až pátek 8:00 - 11:00,plus pondělí a čtvrtek 18:00 – 19:00),v ostatní dny po domluvě
<br> na tel.č.736 634 611 (starosta obce) a na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního
<br> plánování,zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin),v jiné pracovní dny dle domluvy na tel <.>
<br> čísle 516 488 739 <.>
<br> Návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem je rovněž k nahlédnutí na webových stránkách města Boskovice
<br> (www.boskovice.cz) v sekci „Městský úřad – Územní plánování – Územní plány a územní studie -
<br> Rozpracované“ <.>
<br>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Boskovice,odbor výstavby
<br> a územního plánování,Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice) písemné připomínky (dnem doručení se
<br> rozumí patnáctý d...

Načteno

edesky.cz/d/5668833

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz