« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - sil. II376, III3767, III3765, III3764 - oprava vozovky sil. III3764 - GEFAB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_III3764_Drnovice_zač_zást_3765.pdf
3
<br>
k
<br> m
<br> 3
<br>
<br> k
<br> m
<br> s
il.III/3
<br> 7
6
4
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 6
<br> 5
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 6
<br> 7
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 6
<br> s
<br> i
l
<.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 6
<br> 4
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 6
<br> 4
<br> k
<br> m
<br>
2
<br> <,>
5
<br> 4
<br> 0
<br> k
<br> m
<br>
<br> 2
<br> <,>
<br> 1
<br> 1
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 300/2022
<br> 09/2022
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
<br> PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA
<br> 425 m)
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> TP 65 A TP 66 <.>
<br> OKR.BLANSKO
<br> SITUACE DIO
<br> 4xA4
2022-DMBO20394-OOP PÚP - sil. II376, III3767, III3765, III3764 - oprava vozovky sil. III3764 - GEFAB.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 20387/2022 DOP
<br> DMBO 20394/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 20.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II/376,III/3767,III/3765 a III/3764
<br>
<br> takto:
<br> na silnicích II/376 (Kunštát – Lysice – Bořitov),III/3767 (Krhov – Lysice),III/3765 (Voděrady – Drnovice)
<br> a III/3764 (Pohodlí – Drnovice) – bude realizovaná přechodná úprava provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/5668830

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz