« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení ZM 24 ze dne 20.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM 24 ze dne 20.09.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Zastupitelstvo města
<br>
schválilo na svém 24.zasedání dne 20.09.2022
<br>
následující usnesení
<br>
<br> Usnesení zastupitelstva města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES a v souladu s platnou legislativou České republiky na ochranu osobních
údajů (dále jen GDPR) <.>
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
564/2022 – ZM 24
<br> Volba návrhové komise
<br> ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení:
- předseda: Mgr.XXXX XXXXXXXX <,>
- členové : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
MUDr.XXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br>
XXX/XXXX – ZM XX
<br> Program zasedání ZM
<br> ZM po projednání schválilo program zasedání ZM <.>
<br>
<br>
566/2022 – ZM 24
<br> 1.Kontrola plnění unesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.08.2022
<br> Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
<br> 1.Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští
<br> ze sledování tato svá usnesení:
<br>
491/2021-ZM 20,529/2022-ZM 22,544/2022-ZM 23,545/2022-ZM 23 <,>
<br>
<br> 2
<br> 546/2022-ZM 23,547/2022-ZM 23,548/2022-ZM 23,549/2022-ZM 23 <,>
550/2022-ZM 23,551/2022-ZM 23,552/2022-ZM 23,553/2022-ZM 23 <,>
554/2022-ZM 23,555/2022-ZM 23,556/2022-ZM 23,557/2022-ZM 23 <,>
558/2022-ZM 23,559/2022-ZM 23,560/2022-ZM 23,561/2022-ZM 23 <,>
562/2022-ZM 23,563/2022-ZM 23 <.>
<br> 2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.08.2022 <.>
<br>
<br>
<br> 567/2022 – ZM 24
<br> Pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory – schvá...

Načteno

edesky.cz/d/5668800

Meta

Volby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz