« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/325 v k.ú. Vestřev a k. ú. Dolní Olešnice v obci Dolní Olešnice, na silnici II/300 v k.ú. Horní Staré Město v Trutnově a na silnici III/29928 a III/32549 v k.ú. Chotěvice v obci Chotěvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

94888/2022 situace
i $tý §ft E >ZíÝ,= E{ -z Fl F-{ lO =._L a-) O á Fla F{O zÉOCr)O OÉ F,_{ (ra &t-{ zOt{ ÉO F-i(Jz Fl Cr) trl(-) =& t-l(r) =O >á FJ-]& rr1 'ř,t-lCr) tJ.] l-rr] =řlÉ rr1 É l_) Ne-)> / \ §t',: {,§ {i.--z §,í,i §o a§ _g L) o-Ý tr](r) z t4 >řl žN l e-) Oa -1O N]O z,e,(r) O,& É-{ v) <.>,& E:{ zON] ÉO ll l a,I§ r tsrNlI.o 6!!§ Eí/J !l 8ío |-{ trí (ft ó '/
94888/2022 stanovení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 84759/2022 ze dne 24.08.2022,podatele,kterým je
společnost MADOS MT,s.r.o <.>,IČO 25297899,Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí (dále též
jen „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,společně s vyjádřením Policie České
republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,územním odborem Trutnov <,>
dopravním inspektorátem,vedeným pod čj.KRPH-100327-3/Čj-2022-051006 ze dne 19.09.2022 <,>
v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“),v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II/325 v v k.ú.Vestřev a k.ú.Dolní Olešnice v obci Dolní Olešnice,na silnici II/300
v k.ú.Horní Staré Město v Trutnov a na silnici III/29928 a III/32549 v k.ú.Chotěvice v obci
Chotěvice,umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení,pro označení
pracovního místa a vyznačení objízdné trasy,z důvodu úplné uzavírky části silnice II/325
v k.ú.Vestřev a k.ú.Dolní Olešnice v obci Dolní Olešnice,v souvislosti s rekonstrukce...

Načteno

edesky.cz/d/5668783

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz