« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Rozhodnutí ve věci umístění stavby pod názvem "Moravská Ostrava 1268/1, smyčka NNk, DTS" na pozemcích parc. č. 1268/1, 1272/1, 1275/1, 1275/4, 1275/6, 1280/7, 3515/2, 3515/3, 3515/5, 3515/8 v k. ú. Moravská Ostrava.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1323.pdf
Magistrát města Ostravy odbor územního plánování a stavebního řádu III 11111(1 1111(111 I1IIIIIIIiIII IIIIl11II 1111111 smove5932658Ja Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/614510/22/LTPaSŘ./Sni S-SMO/264928/22/ÚPaSŘJ3 Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX psniegonova@ostrava.cz XX.XX.2022 22.09.2022 ROZHODNUTÍ Dle rozdělovníku Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost ev.Č.: ~ r ~ 23 vyvěšena dne 22 139' 2022 sňata dne za správnost : XXXXX XXXXX,DISI souběžně zveřejněna na internetu Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako věcně a místně příslušný stavební úřad,vydal územní rozhodnutí Č.R 33/22,ze dne 28.2.2022,č J.MOaP/018641/22/OSŘPfPav,sp.zn.S-MOaP/067081/21,kterým umístil stavbu pod náz em „Moravská Ostrava 1268/1,smyčka NNk,DTS" na pozemcích parc.Č.1268/1,1272/1,1275/1,1275/4,[275/6,1280/7,3515/2,3515/3,3515/5,3515/8 v k.ú.Moravská Ostrava,na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s <.>,Teplická 874/8,405 02 Děčín,kterou na základě piné moci zastupuje společnost LNKOS-OSTRAVA,a.s <.>,Havlíčkovo nábřeží 696/22,701 52 Ostrava.Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání Ing.XXX XXXXXXXX,bytem XX.dubna XXXX/X,XXX XX ()strava,XXXXXX XXXXXXXX,bytem XX.dubna XXXX/X,XXX XX Ostrava,Společenství vlastníků pro dům 30,dubna 4 a 6,se sídlem 30.dubna 3056/6,702 00 Ostrava,které zastupuje Mgr.Bc.XXXXXXXX XXX,advokát se sídlem Poděbradova XXXX/X,XXX XX Ostrava,MUDr.Věra Peterková,bytem 30.dubna 3060/4,702 00 Ostrava a.Ing.XXXXXXXXX XXXXX,CSc <.>,bytem XX.dubna XXXX/X,7Ó2 00 Ostrava.Úřad městského obvodu Moravská O.átrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,předal v souladu s ust.§ 88 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podaná odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem Magistrátu města Ostravy,odboru územního plánování a stavebního řádu,jako příslušnému odvolacímu správnímu orgánu,který po přezkoumání napadeného rozhodnutí podl...

Načteno

edesky.cz/d/5668661

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz