« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - I. Oznámení, II. Usnesení č. 917/22/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1322.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.J.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> 1.6/8022/3 0711 /2022/Sm
<br> 26.08.2022
~
<br> SMO/625313/22/OZP/Po
~
<br> S- S MO/5 5 9 6 72/22/OZP/6
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jpolachova®ostrava.cz
<br> Datum: 20.09.2022
<br> L Oznámení
II.Usnesení č.917/22NH
III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí
a veřejná vyhláška <.>
<br> I.OZNÁMENI
zahájení vodoprávního řízení
<br> iii 111111 I i I III 1111111 III
smoves8 3266ba4
<br> Statutární město Ostrava
<br> (IC 00845451)
<br> prostřednictvím
<br> Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>
<br> Nádražní 28/3114
<br> 729 71 Ostrava-Moravská Ost '~ava
<br> ‚‚
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.: '4' 3 2Z <,>
<br> vyvěšena dne : 22 " 09 2022
sňata dne
<br> za správnost Lukáš Lukáa,Di$ <.>
<br> souběžně zveřejněna na internetu~
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
<br> podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a
<br> jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 a § 1 l 5 odst.4 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je
<br> Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava,IC 00845451,zastoupeného na základě
<br> piné moci právním ;subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,se sídlem Nádražní 28'3 114,729 71
<br> Ostrava-Moravská Ostrava,IC 45193 673,bylo zahájeno vodopráv...

Načteno

edesky.cz/d/5668660

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz