« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - I. Oznámení, II. Usnesení č. 916/22/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci "Oprava vodovodu ul. Paskovská, k. ú. Hrabová.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1321.pdf
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí smovesi332667]9 Vaše značka: 1.6/8022/27545/2022/BUL Ze dne: 27.07.2022 Č.j.: SMO/623552/22/OŽP/Po Sp.zn.: S-SMO/471192/22/OZP/5 Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jpoXachova ostrava.cz Datum: 20.09.2022 I.Oznámení II.Usnesení č.916/22NH III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška.I.OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Ostravské vodárny a kanaliza e a.s.(IČ 45193 673) Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava-Moravská Osi:rava Magistrát města Ostravy odbor vnitřníčh věcí písemnost ev.Č.: '132 vyvěšena dne : 22 -ĹJ9- 2022 sňata dne za správnost XXXXX XXXXX,DIS,souběžně zveřejněna na internetu Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 115 odst.1 zákona č.254/200] Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 a § 115 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,se sídlem Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,IC 45193673,bylo zahájeno vodoprávní řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o pcvolení změny dokončené stavby vodního díla „Oprava vodovodu ul.Paskovská,k.ú.Hrabová" dle ust.§ 115 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,do 8.září 2024.Změna dokončené stavby vodního díla „Oprava vodovodu ul.Paskovská,k.ú.Hrabová" byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.601...

Načteno

edesky.cz/d/5668659

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz