« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Zápis z veřejného zasedání č. 9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (1.68 MB)
Zápis z veřeiněho zasedání č.9
<br> obecního zastupitelstva obce Kyšice konaného dne 19.9.2022
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX
<br> Markéta Osvaldova
<br> Nepřítomni: XXXXX XXXX,híg.XXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Zapsala: XXXXX XXXXXXXXX Program X.Projednání rozpočtového opatření č.X
<br> 2.Projednání kupní smlouvy na část poz.parc.č.685 o výměře ?2 m2 s Romanou a
<br> 3.4 <.>
<br> Petrem Buškovými Aktuality Diskuse
<br> Rozšíření programu
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> Projednání výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místních komunikací v Kyšícíc “ Projednání nákupu obytné buňky pro zaměstnance COV
<br> Zasedání předsedal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal jak členy obecního zastupitelstva,tak všechny přítomné občany.Dále konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné.Dal hlasovat o obsahu programu i rozšíření programu.Program i rozšíření programu bylo všemi hlasy schváleno <.>
<br> Starosta jmenoval ověřovatele: XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> ] <.>
<br> ZO projednalo rozpočtové opatření č.5,které se týká navýšení na straně výdajů & 3639 — Komunální služby a územní rozvoj o 390 000,- Kč z důvodu pořízení informačního kiosku,dále © 3631 * Veřejné osvětlení o 36 000,- Kč z důvodu pořízení energetického auditu veřejného osvětlení,dále & 3723 — Sběr a svoz ostatních odpadů o 50 OOO,- Kč z důvodu navýšení nákladů na svoz pytlů na separaci,dále 5 2321 — Odvádění a čistění odpadních vod o 200 OOO,- Kč z důvodu nákupu buňky,dále &
<br> 61 15 — Volby do zastupitelstva územních samosprávních celků navýšení na straně příjmů i výdajů o 32 000,— Kč <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.Stanovisko sdělil: p.Cermák — dotazoval se,zda se zvýšil zájem o pytle.Bylo mu sděleno,že ano,ale
<br> bohužel není taková naplněnost pytlů,jako tomu bylo,když byly za poplatek.Navic za uložení papíru už se platí <.>
<br> p.Čermák — zda ...

Načteno

edesky.cz/d/5668470

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz