« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů - 1. kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-namestek_kyne-pro-rizeni-sekce-03.zip [ZIP, 3MB]
ozn�men� o vyhl��en� V� NM 03.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Náměstka/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj – 1.kolo
<br> Co nabízíme: Zajímavou a multidisciplinární činnost ve vedení ministerstva v Praze v oblasti evropských a národních programů.Spolupráci s partnery na národní i mezinárodní úrovni při tvorbě soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních či národních zdrojů.Řízení sekce s 8 útvary (4 odbory a 4 samostatná oddělení) a 206 zaměstnanci.Odměňování v 16.platové třídě (tarifní plat od 41.470 Kč do 62.000 Kč podle délky Vaší praxe),příplatek za vedení (31.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu.Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity
<br> Co očekáváme: Státní občanství ČR,dosažené vzdělání v magisterském studijním programu,způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (lze získat dodatečně),znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 2.úrovni (stupni).Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1.Finance,38.Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy a 39.Regionální rozvoj.Bližší informace včetně okruhu osob,které se mohou účastnit 1.kola výběrového řízení,jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.Předpokládaný nástup listopad – prosinec 2022 <.>
<br>
<br> Bližší informace včetně okruhu osob,které se mohou účastnit 1.kola výběrového řízení,jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj
<br>
<br> Č.j.: MMR – 53615/2022-94
<br> Datum: 22.září 2022
<br>
<br> Státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zá...

Načteno

edesky.cz/d/5668060


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz