« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-29048/2022-930/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-29048_2022-930_2.pdf
~ 1 ~
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
Stavba
<br>
Opravy dálnice D1 (D47),stavba 47091/2
<br>
Objekt
<br>
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-29048/2022-930/2 <.>
<br>
<br> ~ 2 ~
<br>
<br> OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 2.ÚVOD
<br> 3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
<br>
4.SCHEMA PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
<br> 5.PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br>
<br>
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Stavba: Opravy dálnice D1 (D47),stavba 47091/2
<br> Investor: EUROVIA CS a.s <.>
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
<br> Zhotovitel stavby: STRABAG a.s <.>
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
<br> Zhotovitel dopravního značení: SEKNE spol.s r.o <.>
Hamerská 12
772 00 Olomouc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.ÚVOD
<br>
Účelem částečné uzavírky dálnice D1 je oprava CBK vozovky v pravém jízdním
pruhu pravého jízdního pásu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
~ 3 ~
<br>
<br> 3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO OMEZENÍ
<br>
3.1 Postup prací před zahájením opravy CBK
<br> Instalace přechodného dopravního značení bude probíhat za částečných
uzavírek D1 pomocí schémat DK 230 a DK 240 a to v pravém jízdním pásu směr
Ostrava – Bohumín <.>
<br>
3.2 Oprava CBK (č.výkresu 8)
<br> Při výstavbě bude uzavřen pravý jízdní pruh pravého jízdního pásu D1 v km
370,035 – 370,250 <.>
<br> Ve směru Ostrava – Bohumín bude doprava v km 369,635 převedena do
pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu,dále v km 369,935 bude doprava
převedena do levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu a takto bude doprava
pokračovat až po km 370,250,kde bude převedena zpět do obou jízdních pruhů
pravého jízdního pásu <.>
<br>
3.3 Postup prací po skončení opravy CBK
<br> Likvidace přechodného dopravníh...
MD-29048_2022-930_2.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017SM98*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-29048/2022-930/2
MD/29048/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12 <,>
779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“),doručeného dne 5.9.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-199940-2/OBP-2021 ze dne 6.12.2021 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D1 v souvislosti s akcí „Opravy dálnice D1 (D47),stavba 47091/2“ <.>
<br> Termín: 3.–14.10.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Opravy dálnice D1
(D47),přechodné dopravní značení“ (SEKNE,spol.s r.o <.>,08/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 je oprava CBK vozovky
v pravém jízdním pruhu pravého pásu dálnice <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5668058

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz