« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MD-5276_2022-130_6-Rozhodnuti-o-odvolani-Bystrice-pod-Hostynem.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0180LIT*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-5276/2022-130/6
MD/5276/2022/130
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A
<br> R OZ H ODN U T Í
<br> Ministerstvo dopravy jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 89 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a jako
příslušný drážní správní úřad podle ustanovení § 56 písm.c) zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),ve spojení s ustanovením § 15 odst.1
písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> r o z h o d l o
<br> o odvolání účastníků řízení akciové společnosti Javořice,IČ: 634 92 202,se sídlem
Ptenský Dvorek 100,798 43 Ptení 7,a XXXX XXXXXX Kokty,bytem Brusné XX,XXX XX Brusné <,>
oba zastoupeni Mgr.Alešem Zapletalem,advokátem,se sídlem Masarykovo náměstí 122 <,>
753 01 Hranice I,podanému proti rozhodnutí Drážního úřadu,sekce infrastruktury,územní
odbor Olomouc,ze dne 24.listopadu 2021,č.j.DUCR-68753/21/Sj – společné povolení vydané
pro veřejně prospěšnou stavbu – soubor staveb s názvem Bystřice pod Hostýnem – Rekonstrukce
žst.Bystřice pod Hostýnem v rozsahu tam uvedených stavebních objektů a provozních souborů <,>
<br> t a k t o :
<br>
„I.Rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 24.listopadu 2021,č.j.DUCR-68753/21/Sj <,>
s e podle § 90 odst.1 písm.c) správního řádu m ě n í tak,že :
<br> A) Ve výroku rozhodnutí se doplňuje text:
<br> Podle § 8 a 9 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů,odvolací správní orgán na základě závazného stanoviska Městského úřadu
Bystřice pod Hostýnem,ze dne 15.dubna 2021,č.j.MUBPH 8063/2021,rozhodl o kácení
dřevin rostoucích mimo XXX a náhradní výsadbě t...

Načteno

edesky.cz/d/5668055

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz