« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SItuace
Dopravní
<br> znač
<br> enl
<br> '
<br> Dopravní značení
<br> _ _,misto instalace doravniho znáani _,dopravni znaceni (TYP) mape umísbni
<br> poznámka
<br> číslo dopravního
<br> Silnice |l/489,cca 50 m před křižovatkou se
<br> _ silnici ll/437 22 - ve směru od Kašavy teXÍ WZ RALLY VSETIN 2022 :> KOMUNIKACE UZAVŘENA dne 29102022 vdobé Dd11LUD do1?:DG hodin _4 | Silnice Ill—489,za křižovatkou i,V „„ ___oe?s_iinjgíjiiiMQSB - ve -' " směřuoq Lukova; l.'_'._-_2.„ '.<.> - IP1 Oa :? ' '
<br> !i it:-'.<.> ?T.: ;„ ali? ' " Mr.—: ti?-'$:-
<br> 7 km J.:.Lvč- aus - 4/5!— mz 450306 0-4 03.08.2022
<br> Silnice H/489,za křižovatkou se siinicí „1491 - ve směru od Lukova
<br> UZAVŘENO 29.10.2022 od11:00 do 17:00 Hošťálková — Troják - Hošťálkov <.>
<br> Silnice |l/437.cca 50m před křižovatkou s místní komunikací (Chata Na Trojáku) - ve směru do Hošťálkové a
<br> 22 Kašavy od “Bystřice p.H <.>
<br> B_1
<br> tem VtZ RALLY VSETÍN 2022 : > ' KOMUNIKACE UZAVRENA dne 29.10.2022 v době 13111200 do 17:00 hodin
<br> Silnice I|ť437,na mostě za křižovatkou s místní komunikací do Rajnochovic - ve směru do Hošťálkové
<br> "3103 a Kašavy od Bystřice p.H <.>
<br> na 3th „gumou 11/553 un TÉ: Thun: UhUíINÁ.) ":" Do- kal; Muj 055ml
<br> Dopravní značení ;
<br> cislo depozitního tnalcnl
<br> _,<.> misto instalace doravniho zněeni,<,> dopravm znaceni (TYP) mapa umisteni
<br> poznámka Silnice ÍIMBY,POZOR za křižovatkou se silnici |l|f43730 ! -_ - ve směru od Bystřice p.H <.>
<br> ; <.>
<br> SILNICE "2431 IP1 oa 232332“ || 14 kmll esa,11:00 - 17:00 -.navrženo E 4 5 UZAVŘENO 29.10.2022 _ ' = "2:1 od 11:00 - 17:00 Hošťálková - Troják - Hošťálkov - » " ' Sítnice III/01866,za křižovatkou se silnicí l||201866a \ - u obecního úřadu
<br> — ve směru od Podhradní Lhoty
<br> É.09:11 IP“ Tflfůkhígulcl
<br> (Nia-+11.<.>.unumrmmgu 1/08 04 ranu.- uma-uf; :“ cum unwuurhvuur nm- h---- A",lnu,-1 rmy Wim-b ygg: min,nmía
<br> Místní komunikace v Hošťálkově
<br>.- křižovatka s místní
<br> " komunikaci
<br>.;_»__,u domova ...
SDZ přechodné PARTR Rally Vsetín 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.:+420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: +420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 553/2022 LaLe3
čj.MUBPH 20872/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: ladislav.lezak@mubph.cz
<br> Datum: 21.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Autoklub Vsetín – město v AČR,IČ 65469372,Dolní Jasénka 744,755 01 Vsetín
zastoupený Petrem Grygerem,nar.06.11.1965,Tyršova 1536,755 01 Vsetín,adresa
pro doručování Autoklub Vsetín – město v AČR,IČ 65469372,Dolní Jasénka 744,P.O <.>
BOX 8,755 01 Vsetín
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“),podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – Autoklubu Vsetín –
město v AČR,IČ 65469372,Dolní Jasénka 744,P.O.BOX 8,755 01 Vsetín zastoupeným
na základě plné moci ze dne 01.03.2017 panem Petrem Grygerem,nar.06.11.1965 <,>
Tyršova 1536,755 01 Vsetín,adresa pro doručování Autoklub Vsetín – město v AČR,IČ
65469372,Dolní Jasénka 744,P.O.BOX 8,755 01 Vsetín,po projednání s dotčeným
orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
Územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát,s...

Načteno

edesky.cz/d/5667864

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz