« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města snížit stávající výši nájemného za nájem prostorů prodejny v Plzni, Bedřicha Smetany 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 323,26 kB
MMP/326565/22
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
Statutární město Plzeň má zájem snížit stávající výši nájemného za nájem prostorů prodejny
<br> o celkové výměře 88,70 m2 situovaných v I.nadzemním podlaží budovy č.p.166 <,>
<br> Vnitřní Město,na adrese Plzeň,Bedřicha Smetany 4 <,>
<br> která stojí a je součástí pozemku p.č.299,k.ú.Plzeň <,>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Plzeň-město na LV č.1
<br> takto:
<br> Pozn.:
<br> Výše uvedené nemovité věci se nacházejí v Městské památkové rezervaci Plzeň <.>
<br> Budova č.p.166 je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
<br> památek České republiky pod rejstříkovým číslem 44264/4-4715 <.>
<br>
<br>
<br> Stávající předmět nájmu:
<br>
Prostory prodejny o celkové výměře 88,70 m2 v I.nadzemním podlaží výše specifikované
<br> budovy <.>
<br>
<br>
<br> Předmět záměru:
<br>
Stávající předmět nájmu má v současné době v nájmu společnost EXPRESS SERVIS
<br> Company s.r.o <.>,IČ: 03387593 (dále jen „stávající nájemce“),a to na základě smlouvy
<br> o nájmu č.2019/003255 <.>
<br> Tomuto stávajícímu nájemci bude snížena stávající výše nájemného na výši,která byla
<br> sjednána v bodu 1.článku VII.smlouvy o nájmu č.2019/003255 uzavřené se stávajícím
<br> nájemcem dne 12.června 2019 s tím,že ostatní ustanovení smlouvy o nájmu č.2019/003255
<br> ve znění jejích dodatků č.1 a č.2 zůstanou nezměněna <.>
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému záměru je možno předkládat písemně
<br> do 7.října 2022 včetně
<br>
na adresu: Magistrát města Plzeň,Odbor bytový,Škroupova 5,306 32 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
V Plzni dne 21.září 2022
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí Odboru bytového
<br> Magistrátu města Plzeň
<br>
<br>
2022-09-21T15:49:55+0200
Statutární město Plz...

Načteno

edesky.cz/d/5667659

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz