« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): spojené řízení o SP, ÚR a změnu ÚR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-273140.pdf 447,73 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/273140/22 ZdHa Plzeň,dne: 21.9.2022
<br> Č.j.: MMP/321072/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> HanzelinZ@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ dle § 140 správního řádu
<br>
<br> Oznámení je dle § 144 odst.6 správního řádu doručováno vedlejším účastníkům veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Litice - Vyhlídka s.r.o <.>,IČO 10935649,Na Roudné č.p.1550/176b,Severní Předměstí,301 00 Plzeň <,>
<br> kterou zastupuje AREA group s.r.o <.>,IČO 25203231,Šafaříkovy sady č.p.2455/5,Východní
<br> Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 8.8.2022 žádosti o povolení změny pravomocného územního rozhodnutí
<br> č.5906 ze dne 6.1.2015 pod sp.zn: SZ MMP/157612/14/LOS,č.j.: MMP/005457/16,vydání územního
<br> rozhodnutí na bytový dům H a vydání stavebního povolení pro soubor staveb 8 bytových domů
<br> včetně technické a dopravní infrastruktury.Správní orgán žádosti nejprve dne 29.8.2022 podle § 140
<br> správního řádu spojil usnesením č.j.MMP/289956/22 do jednoho řízení a vede spojené řízení na stavbu :
<br> 8 bytových domů včetně technické a dopravní infrastruktury
<br> Plzeň,Litice,Vysoká x Dvorská
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.541/3,568/19,568/32,568/64,583/5,583/17,583/18,583/52 <,>
<br> 583/53,583/89,2597 v katastrálním území Litice u Plzně <.>
<br>
<br> Řízení obsahuje :
<br> a) Změnu platného územního rozhodnutí č.5906 <,>
<br> která spočívá v úpravě dispozičního řešení jednotlivých bytových domů a v rozšíření BD D a G o
<br> jedno podzemní podlaží.Díky nově doplněnému 1.PP je lépe vyřešeno vsazení domů do svažitého
<br> terénu v místě stavby,kdy v úrovni 1.PP je vyřešena výšková proměnlivost upraveného terénu v
<br> okolí stavby,která je dána stávající svažitostí území a nutnosti návaznosti staveb na technickou a
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5667658

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz