« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Slezská, v Plzni - horkovodní přípojka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-327218.pdf 230,28 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/327218/22
Č.J.: MMP/327310/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 22.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 22.9.2022,který podala právnická osoba AZS 98,s.r.o.<,>
<br> IČO 25227254,Koterovská 2208/158,326 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7033 Slezská,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku od objektu Slezská č.707/3 k objektu Slezská č.556/7 –
<br> po pravé straně ve směru od Masarykovy ulice
<br> - vyblokování šikmých parkovacích stání,v úseku od objektu Slezská č.707/3 k objektu Slezská
<br> č.556/7 – po pravé straně ve směru od Masarykovy ulice
<br> - vyblokování podélně parkujících vozidel,v úseku od křižovatky s Železničářskou ulicí ke
<br> křižovatce s Masarykovou ulicí
<br>
<br> z důvodu: zhotovení horkovodní přípojky
<br> v termínu: od 6.10.2022 do 27.10.2022 – konečné povrchy do 30.11 2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • Dopravní značení pro vyblokování park...
DIO_Slezska.pdf 637,39 kB
' i.“ /
<br> v
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> |
<br> I
<br> l
<br> :
<br> |
<br> |
<br> |
<br> v í :
<br> ' TRASA STÁVAJÍCÍHO HbR KOVODU |; |
<br> í
<br> qn Gva—
<br> 7 '!
<br> ROZSAH HV PRIFOJKY
<br>.<.> " (P Tl
<br> Do.<.>.)
<br> 526
<br> SLEZSKÁ k <,>
<br> M5
<br> „„ WSBV—QINZBÉZ
<br> Í <,>
<br> VJEZD NA PARKOVIŠTÉ ZÚSTANE ZACHOVÁN
<br> VAOMAHVSVW
<br> tší; Z:! 329
<br> nn EBd :(-
<br> [% IPB
<br> v DOSTATECNEM PŘEDSTIHU FRED ZAHÁJENIM PRACI musm DOHODU s VLASTNIKEM NÁKLADOVÉ RAMPV.v PŘIPADĚ NUTNOS'H ZACHOVANÍ PROVOZU ZAJISTIT PŘIJEZD PROSTŘEDNICTVÍM PhaanNEí-ío PLECHU
<br> Po CELOU DOBU PRAcl ZACHOVAT PRÚJEZDNOU ŠlŘKU 5,5m
<br> LEGENDA :
<br> A15 PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> 13s 13 STÁVAJÍCÍ swsu's DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZAKRÝT ACENÉ Fo—Pá 7491.ZÚNA ROUDNÁ'í
<br> $% É
<br> POZNÁMKA :
<br> Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stále dopravní značky (10/2008),ČSN 73 EN 12899-3 Stale svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky,ČSN EN 1436 Vodorovně dopravní značení - Požadavky na dopravní značení,dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.5 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí praví a provozu na pozemních
<br> komunikacích <.>
<br> DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky,v]ednotné výšce v ramci pracovního místa.DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích,které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1,šířka pruhů 0,10 - 0.20 m,celková délka barevně úpravy min.0.45 m.Sloupky budou osazeny do podkladních desek.Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66 <.>
<br> IP
<br> E
<br> (Pl
<br> B STÁVAJ...

Načteno

edesky.cz/d/5667654

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz