« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení organizačního - asistentka náměstků primátora Odboru kanceláře primátora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ - referentka oddělení organizačního - asistentka náměstků.pdf
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK
<br> MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA
<br>
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
<br>
 Referent/ka oddělení organizačního-asistentka náměstků primátora Odboru
<br> Kanceláře primátora
<br>
<br>  místo výkonu práce je město Přerov <,>
<br>  pracovní poměr na dobu neurčitou
<br>  předpokládaný nástup: dohodou
<br>
Obecná charakteristika pozice:
<br>
<br>  Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u náměstků
<br> primátora,v návaznosti na činnost magistrátu,orgánů města a v návaznosti na spolupráci se
<br> subjekty působícími mimo struktury statutárního města Přerova <.>
<br>  Příprava ucelených částí rozpočtu,kdy je zástupcem dílčího správce rozpočtu Kanceláře
<br> primátora,kontroluje a odpovídá za část rozpočtu Kanceláře primátora v určených oddílech <,>
<br> plní povinnosti dle příslušných vnitřních předpisů Spolupracuje s vedoucím odboru při
<br> koordinaci zpracování podkladů při přípravě rozpočtu a vyúčtování hospodaření za odbor
<br> Kancelář primátora.Zajišťuje ekonomické sledování čerpání rozpočtu Kanceláře primátora <.>
<br>  Spolupracuje na zajišťování ucelených odborných agend v oblasti samosprávy a státní
<br> správy na úseku voleb <.>
<br>  Zastupování při provádění autorizované konverze dokumentů v souladu s ustanoveními
<br> zák.č.300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a v souladu se Spisovým a skartačním řádem MMPr <.>
<br>  Zastupování při zabezpečování veškerých činností spisového uzlu v rámci spisové služby
<br> pro odbor Kancelář primátora,zajišťování činnosti spisové služby pro náměstky primátora <.>
<br>  Spolupráce na přípravě a organizaci voleb,spolupráce na rozpočtu (zástupce dílčího správce
<br> rozpočtu) <.>
<br> Kvalifikační předpoklad
<br>  vzdělání – vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou <.>
<br>
Požadované znalosti a dovednosti:
<br>  flexibilita,vysoké pracovní nasazení,odpo...

Načteno

edesky.cz/d/5667558

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz