« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany 08

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inzerát - Vedoucí OSPOD 08 (168.68 kB)
Městský úřad Žatec,zastoupený tajemnicí <,>
<br>
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD a RD)
<br>
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (08)
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č.262/2006 Sb <.>,NV č.341/2017 Sb <.>,v pl.znění): platová třída č.11
• platové rozpětí v závislosti na praxi 25.280 Kč (do 1 roku) až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)
<br>
Popis činnosti pracovního místa:
• komplexní a samostatné zajišťování úkolů v působnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí
• kontrola,metodické vedení a koordinace výkonu sociálně právní ochrany dětí
• spolupráce při tvorbě a udržení funkční lokální sítě služeb napříč odbornostmi pro potřeby
<br> sociálně právní ochrany dětí
• poskytování součinnosti v komunitním plánování sociálních služeb a prorodinných aktivit města
<br> Žatce
<br>
Požadavek na odborné kompetence,dovednosti:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (v souladu s § 110 zákona
<br> 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů)
• znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> rodinného práva dle zákona č.89/2012 občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů a zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> • orientace zejména v zákonech o sociálních službách,trestní zákoník,trestní řád,občanský soudní
řád,soudnictví ve věcech mládeže,zákon o zvláštních řízeních soudních
<br> • nutná předchozí praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí v XXX.rozsahu X let
• manažerské a komunikační schopnosti,řídící a organizační dovednosti
• vysoké pracovní nasazení,odolnost vůči stresu,časová flexibilita
• iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat
• znalost uživatelské práce s PC (Word,Excel,elektronická pošta,internet,datové schránky)
• výhodou:
o ZOZ pro správní činnost v oblasti sociálně právní och...

Načteno

edesky.cz/d/5667457

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz