« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Rozpočtové opatření č. 9/RMČ a č. 4/ZMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5077 22 RO 9RMC 4ZMC (1)
ťíúrr^ lPříloha č.7 zápisu ze 110.zasedání RMČ Brno-Bohunice konaného dne 07.O9.2022 Rozpočtové opatření č.9/RMČ Příjmy (v Kč) s Položka UZ,Org.Text Schválený rozpočet Upravený rozpoěet Zvýšení Snížení 4111 981 87 Volby do zastupitelstev obcía Senátu 0 644.000 +644.000 4122 551 Neinvestiční transfer z rÚ.lvlr 0 94.000 +94.000 3429 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 7.000 +7.000 ZDROJE CELKEM 110.100.310 110.845.310 +745.000 Výdaje (v Kč) s Položk UZ,Orq.Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Zvýšení SníŽení Vzdělání a školské sluŽby 31 13 36'13 5512 531 1 61 15 6121 6121 5137 6122 501 1 551 981 87 ZŠ Arménská - zelená střecha Pořízení elektroměrů DDHM Rozšíření kamerového systému odměny ostatní 720.000 0 0 500.000 0 650.000 45.000 94.000 477.000 75.000 -70.000 61 15 501 I 981 87 Refundace mezd 0 5.000 61 15 5021 981 87 odměny členů oVK,dohody 0 448.000 61 '15 5031 981 87 Povinné pojistné na sociální zabezpečenÍ 0 19.000 61 15 5032 981 87 Povinné pojistné na zdravotní pojiŠtění 0 7.000 61 15 5137 981 87 DDHM 0 9.000 61 15 51 39 981 87 Nákup materiálu 0 3.000 61 15 5161 981 87 SluŽby pošt 0 2.000 61 15 5169 981 87 Nákup sluŽeb 0 21.000 61 15 5173 98't87 Cestovné 0 7.000 61'15 6171 5175 5021 981 87 Stravné ostatní osobnívýdaje 0 300.000 48.000 350.000 6171 6122 Stroje,přístroje a zařízení 80.000 85.000 VYDAJE CELKEM 110.100.310 110.845.310 Komunální sluŽby a územní rozvoj PoŽární ochrana Bezpeěnost a veřejný pořádek Volby činnost místní správy +45.000 +94.000 -23.000 +75.000 +5.000 +448.000 +19.000 +7.000 +9.000 +3.000 +2.000 +21.000 +7.000 +48.000 +50.000 +5.000 +745.000 {r< Příloha č.4 zápisu z XXll.zasedání ZMČ Brno-Bohunice konaného Rozo é opatření č.4tzMC Příjmy (v Kč) s Položka UZ,Org.Text Schválený rozoočet Upravený rozpočet Zvýšení Snížení B1 15 Změna stavu krátkodobých prostředků na zBÚ 22.068.000 23.848.000 +1.780.000 ZDROJE CELKEM í10.845.3í0 112.625.310 +1.780.000 Výdaje (v Kě) Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost ochrana životníh...

Načteno

edesky.cz/d/5666735

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz