« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Učňovská, uložení kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-323080.pdf 235,81 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/323080/22
Č.J.: MMP/324421/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 20.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 19.9.2022,který podala právnická osoba Senergos,a.s <.>,IČO 26915413 <,>
<br> Družstevní 452/13a,664 49 Ostopovice,kterou zastupuje fyzická osoba pí.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Králová,nar.X.X.1976,Na Okraji 913/20,318 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-160744-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 27.prosince 2021 podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 8811 Učňovská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s ulicí Traťová za konec garáže na pozemku č <.>
<br> 907/17,k.ú.Křimice
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Traťová za konec garáže na
<br> pozemku č.907/17,k.ú.Křimice
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X8835 Učňovská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku za křižovatkou s místní komunikace III.třídy č.C 8811
<br> Učňovská
<br>
<br> z důvodu: uložení kabelu NN
<br> v termínu: 17.10.2022 – 26.10.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro prove...
stanovene_DIO_Ucnovska.pdf 572,32 kB
33333 3/7 XŠNV
<br> (:) SITUACE 1310 Plzeň,Křimice,pč.375/3,kNN DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Načteno

edesky.cz/d/5666526

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz