« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: " Dýšina, PM Školní a okolí, PS 0128, k.NN "

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320706.pdf 310,12 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/320706/22/DOL Plzeň,dne: 20.9.2022
<br> Č.j.: MMP/324349/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> doleckova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje MONTPROJEKT,a.s <.>,středisko Domažlice,IČO 28494032,XXXXXXX z Pardubic
<br> č.p.XXXX,Zelené Předměstí,531 17 Pardubice 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 16.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> " Dýšina,PM Školní a okolí,PS 0128,k.NN "
<br> na pozemcích parc.č.354,369,371,372,383,386,387,388/1,389,390/1,390/4,390/25,393,394,395 <,>
<br> 397,398,399,400,401/3,401/4,401/5,401/6,402/1,402/5,409/2,415/1,415/2,416/1,416/6,417 <,>
<br> 418/1,420/1,421/1,422,423,424,425/1,425/3,426,427,428,429/1,432,433,435,436,441/1,441/2 <,>
<br> 442/1,442/2,443/1,443/2,443/3,443/4,444,445,446/1,446/2,447,449,450,451/1,453,454/1,455 <,>
<br> 456/1,457/1,458,459,460,461,462/1,551/1,551/7,551/11,551/12,577,775/10,775/36,775/51 <,>
<br> 775/91,776/10,776/12,776/13,776/21,452/1 v katastrálním území Dýšina.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Trasa vedení NN,byla po dohodě se zástupci společnosti ČEZ Distribuce,a.s.a majiteli pozemků zvolena
<br> tak,aby umístění stavby co nejméně zasahovalo do struktury pozemků a nedocházelo k jejich členění či
<br> přílišnému znehodnocení v jejich užívání <.>
<br>
<br> Účel užívání stavby:
<br> Jedná se o rekonstrukci distribuční sítě NN vzdušného vedení provedeného vodiči AlFe po bet.sloupech
<br> (z roku 1963),které bude nahrazeno zemním kabelem NN,včetně nových přípojkových a rozpojovacích
<br> skříní.Stavba bude sloužit pro přenos a distribuci elektrické energie <.>
<br> Navrhované parametr...
kabelyNN_Dysina.pdf 5 898,21 kB
Florlan VR <.>
<br> [
<br> ' ČP 166 BUJOVÉ A.* *
<br> wmmůý
<br> AY? EAYKY 3x24ai120mm
<br> m SSM/NKU?
<br> čp.132 _ Štembera P.Ing.'
<br> AYKY 3XŽ4Z+12I—rmm
<br> EgrmaJer J.Ing <.>
<br> “35315 g:
<br> E \ prlploceněu—
<br> SJM MašeiK Iižgm Mašková PhDr.s
<br> Hrdg'v.:.; Zemancová Bc.5
<br> n-q.„__I“ “ >!
<br>,salám/Nam!
<br> Ježková B.Mgr <.>
<br> Lodrová PhDr <.>
<br> AYKY 3x24rašíl-122mm
<br> SJM Tlefenbachow
<br> 305m
<br> &%
<br> l15m ggmm/NKEW
<br> Kruplčková J.Mgr.Ing
<br> * D822/ N W
<br> 8 LA “:'l
<br> č-P-HS
<br> Mllotová B <.>
<br> Sladovníkova J.Ing.;
<br> AYKY 3x24$+120mm
<br> LEGENDA - NOVÉ OBJEKTY:
<br> KABELOVÉ VEDENÍ NN —kabel AYKY 3x242|+120mm — SIZm
<br> KABELOVÉ VEDENÍ NN —kabe1 AYKY 3x120+70mm — 1395m
<br> RDZPOJOVACÍ SKŘIN v plastovém pum
<br> U R.<.> |! x.<.>./P.<.>
<br> PŘÍPOJKÚVA SKŘÍN na hran1c1 parcel—plast.p111ř
<br> UZEMĚNÍ PŘÍP.A ROZPSKŘÍNÍ / BLESKDJISTKY NA OB
<br> KABEL NN V CHHRANIČCE 112mm/PŘECHOD VOZOVKY
<br> DPERNÝ BOD NN I.4kV —betonovg sloup
<br> ELměnrozvadéě/HDV lnstalace
<br> STÁVAHCÍOBJEKTYI
<br> STAV.DVOUSL.TRAFOSTANICE DTS_PJ_0128
<br> LEGENDA [D o
<br> STÁV.BETONOVÝ SLOUP NN
<br> STAV.RDZPDJOVACÍ SKŘÍN
<br> STAV.KABELY NN STAV.VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22kV
<br> STAV.VZDUŠNÉ VEDENÍ NN 0,4Kv STAV.VZDUŠNÝ KABEL NN 21,4kv
<br> STAV.KABE1 CETIN _______ STAV.GAS NET-PLYN
<br> ___—9— STAV.KANALIZACE ČEVAK sTAv.vooovoD vonARNA PLZEN L „
<br> PVC 250
<br> monT PFOJEHT
<br> “ Zpracovat
<br> MONT PROJEKT.a.s <.>,XXXXXXX z Pardubic XXXX.XX! !? Pardubice Projekón/sfr'edísko Plzeň Skladová /843/4,326 !QQ Žízeň
<br> Zak.č:1'slo MDNTPBDJEKTQBlEBBSl
<br> Datum: 02/2022 Stupeň PD: ÚÚR—ÚS
<br> Gruber Zodp.projekta t:
<br> Projektant:
<br> el Gruber
<br> 1“
<br> Investor stavbgjscr ČEZ DIsTrlbuce.wikia 874/8 405 02 Děčín IV- -Wy
<br> Deůproj.:
<br> IE—12—0008452
<br> Místo stavbg: Wšlna |Katastr úzerm: Wším
<br> K raj: PÍZGňS/(ý
<br> Název stavbg:
<br> Dýšlna,PM,Školní a okolí,PS_I128,k.NN
<br> Číslo přilohg:
<br> C2.<.> \
<br> Obsah výkresu:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5666524

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz