« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení U Prazdroje, konání akce PILSNER FEST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320392.pdf 237,00 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/320392/22
Č.J.: MMP/324833/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 20.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 15.9.2022,který podala právnická XXXXX XXX XXXXX s.r.o <.>,IČO
<br> 05976553,Petržílkova 2583/15,158 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem
<br> - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-137172-2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 19.září 2022 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 1013 U Prazdroje,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky se silnicí č.I/26 U Prazdroje k vjezdu do areálu
<br> pivovaru Prazdroj (tím dojde k uzavření vjezdu na parkoviště před hlavní bránou do pivovaru
<br> Prazdroj)
<br> - vyblokování všech parkovacích stání parkoviště před hlavní bránou do pivovaru Prazdroj
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.B 1002 Šumavská,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před křižovatkou se silnicí č.I/26 U Prazdroje – uzavřený
<br> pravý ze dvou odbočovacích pruhů vlevo
<br>
<br> z důvodu: konání akce PILSNER FEST 2022
<br>
<br> v termínu:
<br> uzavření vjezdu do areálu pivovaru Prazdroj a ulice Šumavská
<br> - 6.10.2022 (23:00 h) - 9.10.2022 (12:00 h)
vyblokování parkoviště před hlavní bránou pivovaru Prazdroj
<br> - 1.10.2022 - 9.10.202...
stanovene_DIO_PILSNER_FEST.pdf 969,06 kB
? <\“\“ "\ \ \\ “\\
<br> \
<br> \2\\
<br> \\.\\\\ \\ \\ \
<br> / <,>
<br> nočnui mlPLA'nlĚNi normvuicn DIAČIK 000: noname cnonošuv'm unum
<br> PODÍL |||-ICI " PRAZDROJ! BUD! OSAZINO BEZPEČNOSTNÍNO ZÁBRADLÍ.Il D1 na IUDOU 05mm IODÉI.IEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ <.>
<br> „',/:* :>"
<br> ___—__.<.> __ _
<br> >
<br> LEGENDA :
<br> & ŠŠŠ 'PLATl 0D,<.>.<.>.DO.<.> <.>,' PŘECHODNĚ SVlSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IPC
<br>.__ _ $ 5 29 STÁVAJÍCISVISLÉ DOPRAVNÍZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCI vomnovnř: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ZASTAVMINUŠENABEZ NÁHRADY v CMOVÉM 00000! 00 7 m.zozz.\: Mn D0 9002021,4 alb
<br> oPLocem PDDEL „hemm www ZASYAVKY umonsvum DD 9.10 2022 4 30h nz POSUNOUTRmvacm Do umim—E PRO mmm PRUJEZDU mouaaw ' aus <.>
<br> / ] / <,>
<br> /
<br> STANOVENO dne: % ý' „!&
<br> Magistrát města szně Odbor dopravy ©
<br> sniwulci SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -ZAKRÝT
<br> ' JtzD'í'Ho PRUHU „
<br> po 9.10 zm 11.000 '
<br> mu 5 mm za unu
<br> wm
<br> POZNÁMKA:
<br> Dopravní značen! bude proudem v souzen s ČSN EN 12899-1 suse svislé dopfavnl značení.část 1: sme depům! značky (102005),osu 7: EN mess-3 swe svislé dopravnímaóml - Časl :: sms mm : odrazky.esn EN 1435 vmans dopravn! značenl.Pnžadavky na www matení.050 pakv mm sTP 65 usauy pro mmm značení na pozemních mnam TP 55 Zásady pro označování maid.mb! na pozemním mw„ s TP 133 Zásady pm vodom'mé dopravní značení na pozemnich kam?—adm :: v mu se zákonem 2 3502000 Sb <.>,o provozu na pozemních mmm kadm a s “mnu č.29412015 su <.>,nam se „mám pravídh pmmzu na pozemních
<br> oz budou umístěny se spodnim Wm mačky ve výšce W 0.50 m nad inom! vczaxky,v 1 <.>,de výšca v vama plaoamíhu mista.01 bmw upevněny na pwdpěmích sloupcích,klefé budou Dpalieny červenými a bňimi pruhy mmm! 1069 nejméně ma,m.šřka pruhů 0,10 „ 0.10 m.cenová am bavevné úplaw min.055 m.Sloupky budou osazeny da 000113de desak.vama nosná zařizení budou pruvedena »! souladu s TP 05 <.>
<br> Vyblokwéni parkovacích stání bude laíšiěno dopravní Znařxnu B 25 „Zákaz ZBSlšVBnr sdodamwou lab/Wan E 13 ...

Načteno

edesky.cz/d/5666522

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz