« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Sedláčkova 21, zásobování stavby, kontejner

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-326270.pdf 231,22 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/326270/22
Č.J.: MMP/326566/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 21.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 21.9.2022,který podala právnická osoba HOSPODSKA Plzeň s.r.o.<,>
<br> IČO 06271111,Sedláčkova 209/16,301 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0108 Sedláčkova,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem Sedláčkova č.109/21
<br>
<br> z důvodu: zásobování stavby,parkování vozidel stavby
<br> v termínu: 5.10.2022 – 31.12.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu
dle povolení silničního správního úřadu,jehož nedílnou součástí bude toto stanovení <.>
<br> Žadatel zajistí označení vozidel STAVBY <.>
<br>
<br> • Po ukončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení odstraněno <.>
<br>
• Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle...
stanovene_DIO_Sedlackova_21.pdf 997,25 kB
vyhrazené : platnou parkovací kanon
<br> zóna A
<br> 05—08 hod bez omezení '
<br> W 513 - MIMO VOZIDEL „__—„ T V _
<br> :.-.<.> 7 t 1? E 13 - PLAT! OD 5.10.2022 ',D0 31.42.2022
<br> STANOVENO dne: Í/r žíla
<br> ČJ= ae)/m (f?ó/Z Magistrát města Plzně %
<br> Odbar dopravy ©
<br> zábor

Načteno

edesky.cz/d/5666521

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz