« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - změna nájemní smlouvy týkající se využití pozemku parc. č. 659/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, k.ú. Bystrc ul. Větrná - 21. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 21. 9. 2022   Sňato: 7. 10. 2022
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC
<br> Odbor majetkový a investiční
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC
<br> PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ
<br> MAJETEK
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zveřejňuje MČ Brno-Bystrc následující záměr:
<br>
<br> ▪ změna nájemní smlouvy týkající se využití pozemku parc.č.659/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2,k.ú.Bystrc ul.Větrná <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Své připomínky k uvedeným záměrům mohou občané zasílat na ÚMČ Brno - Bystrc <,>
<br> nám.28.dubna 60,odbor majetkový a investiční do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru.Zde mohou zájemci rovněž obdržet podrobnější informace <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru OMI
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Za správnost: Mauerová

Načteno

edesky.cz/d/5666195

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz