« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy silničního provozu - změna termínů (č. 5079/22).

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1318.pdf
7,ťo.SŮ19/' OO/OZĹZ- Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MOaP/084225/22/OSŘP1/Ste <.>
Sp.zn.: S-MOaP/083208/22
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon.: XXX XXX XXX
E-mail: steffkova@moap.ostrava.cz
Datum: 20.9.2022
<br> VITOMOVD_1407009
<br> ‚‚ iA
<br> STRABAG a.s <.>
Kačírkova 4/982
15800 Praha
<br> Veřejná vyhláška
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> písemnost ev.Č.;
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> í/3 ílf
21 -11s- 2022
<br> za správnost Lukáš Lukáa,DIS <.>
souběžně zveřejněna na internetu
<br> ni N
<br> Stanovení přechodné úpravy silničního provozu
změna termínů (č.5079/22)
<br> ‚‚
<br> Společnost STRABAG a.s <.>,ICO 60838744,Kačírkova 4/982,158 00 Praha (dále jen "žadatel"),podala
dne 15.9.2022 žádost o změnu termínu stanoveného pro realizaci dopravního značení
<br> na místních komunikacích III.třídy - ulicích Gajdošově a Na Jízdárně a silnici Ill.třídy -- ulici
Vítkovické,v k.ú.Moravská Ostrava a to do 31.10.2022 (původní termín do 11.10.2022) <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu
a přestupků,jako věcně a místně správní orgán příslušný pro místní komunikace III.a IV.třídy na území
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a ustanovení článku 23 odst.3 písm.b) obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,po písemném
kladném vyjádření Policie Ceské republiky,Městského ředitelství,Dopravního inspektorátu vydaného pod
č.j.KRPT-85727/CJ-2022-070706 ze dne 11.7.2022,se souhlasem zástupce odboru dopravy Magistrátu
města Ostravy,který je místně a věcně příslušný úřad obce s rozšířen...

Načteno

edesky.cz/d/5665790

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz