« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta pro strategie, analytika I v oddělení analytickém v Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování v MZV ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta pro strategie, analytika I v oddělení analytickém v Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování v MZV ČR
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta pro strategie,analytika I v oddělení analytickém v Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování v MZV ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republikyTato webová stránka pro správné zobrazení obsahu používá technologie Cookies a JavaScript.Doporučujeme tyto technologie ve vašem prohlížeči aktivovat.V případě nesprávného zobrazení obsahu stránek si požadované informace můžete vyžádat emailem na wwwadmin@mzv.cz
14.09.2022 / 08:49 | Aktualizováno: 14.09.2022 / 08:51
 
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán,příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),vyhlašuje ve smyslu § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta pro strategie,analytika I v oddělení analytickém v Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování v MZV ČR v oboru služby: "Zahraniční vztahy a služba".Místem výkonu služby je Praha.  Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu čerpání neplaceného volna stávajícího státního zaměstnance,do 31.prosince 2022,s možností prodloužení,a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy.Služební místo je systemizováno s úvazkem 0,5. 
Posuzovány budou žádosti,podané ve lhůtě do 29.září 2022,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské náměstí 5,11800 Praha 1,nebo osobně podané v termínu do 29.září 2022 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ...

Načteno

edesky.cz/d/5665109

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz