« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta-konzulárního referenta-pokladníka-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta-konzulárního referenta-pokladníka-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta-konzulárního referenta-pokladníka-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru | Ministerstvo zahraničních věcí České republikyTato webová stránka pro správné zobrazení obsahu používá technologie Cookies a JavaScript.Doporučujeme tyto technologie ve vašem prohlížeči aktivovat.V případě nesprávného zobrazení obsahu stránek si požadované informace můžete vyžádat emailem na wwwadmin@mzv.cz
12.09.2022 / 10:16 | Aktualizováno: 12.09.2022 / 10:36
 
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst.2 zákona č.150/2017 Sb <.>,o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě),a § 30 odst.1 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,výběrové řízení na obsazení místa administrativního referenta-konzulárního referenta-pokladníka-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru.  Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku,s možností prodloužení na standardní dobu vyslání 3 roky,a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení.Místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů do 8.platové třídy. 
Posuzovány budou žádosti,podané ve lhůtě do 26.září 2022,tj.v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské náměstí 5,11800 Praha 1,nebo osobně podané v termínu do 26.září 2022 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh).Přílohy,zasílané datovou schránkou,musí být ve formátu dle zákona č.30...

Načteno

edesky.cz/d/5665108

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz