« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Bublava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
OBEC BUBLAVA
______________________________________________________________________________________________________________________
<br> Bublava č.p.389,358 01 Kraslice IČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221,+420 352 686 251 <,>
<br> e-mail: urad@obecbublava.cz
<br>
<br> Obecní úřad Bublava informuje podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,o konání
<br>
27.zasedání Zastupitelstva obce Bublava <,>
<br> svolaného starostkou obce paní Monikou Hrádkovou v souladu s § 92 odst.1
<br> zákona o obcích <,>
<br> které se uskuteční dne
<br> 19.září 2022 od 18:00 hod <.>
<br> v sále Hotelu a Restaurantu Švejk Bublava,Bublava <.>
<br> Navržený program:
<br> 1) Schválení programu jednání
2) Kontrola plnění usnesení z minulých VZ ZO
3) Hospodaření s majetkem obce
4) Zápis Kontrolního výboru ZO Bublava
5) Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Etapa II (2022-2023)
6) Rozpočtové opatření obce Bublava č.5/2022
7) Různé
8) Diskuze a závěr zasedání
<br>
<br> V obci Bublava dne 5.září 2022
<br>
<br>
Starostka obce Bublava

Načteno

edesky.cz/d/5664458

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz