« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM - ÚD po katastrech - září 2022.pdf
Lipník n.B <.>,č.4157 XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX ostatní plocha jiná plocha XXXX
<br> Lipník n.B <.>,st.č.1865/2 XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX zast.pl.XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.382/2 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené1794
<br> Lipník n.B <.>,č.4157 Tománková Zdenka adresa neznámá 695869808 ostatní plocha jiná plocha 1344
<br> Lipník n.B <.>,st.č.2036 XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX zast.pl.XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.978/11 orná půda 1338
<br> Lipník n.B <.>,č.978/78 zahrada 1338
<br> Lipník n.B <.>,st.č.3345 zast.pl.1338
<br> Lipník n.B <.>,st.č.2036 XXXXXXXX XXXXX XXX.adresa neznámá XXXXXXXXX zast.pl.XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.978/11 orná půda 1338
<br> Lipník n.B <.>,č.978/78 zahrada 1338
<br> Lipník n.B <.>,st.č.3345 zast.pl.1338
<br> Lipník n.B <.>,č.967/90 XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.967/90 XXXXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.3194/12 XXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.3299/33 XXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
Lipník n.B <.>,č.3178 XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.3935/13 ostatní plocha silnice 1390
<br> Lipník n.B <.>,č.3194/44 orná půda 1390
<br> Lipník n.B <.>,č.3779/94 XXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.1040/19 XXXXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
Lipník n.B <.>,č.2418 XXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX zahrada XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.2420 zahrada 1455
<br> Lipník n.B <.>,č.2914/17 orná půda 1455
<br> Lipník n.B <.>,č.2914/25 orná půda 1455
<br> Lipník n.B <.>,č.3398/19 XXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.967/16 Liščařová Věra adresa neznámá 696108808 orná půda 1524
<br> Lipník n.B <.>,č.967/16 XXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX orná půda XXXX
<br> Lipník n.B <.>,č.1091/2 XXXXXX XXXXXXXX adresa ...
Výzva ÚZSVM.pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
<br> nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
<br> nemovitostí dostatečně určitě
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<br> č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou
<br> označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili
<br> ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
<br> státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
<br> zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
<br> „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud
<br> se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<,>
<br> občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2
<br> tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 14.1.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
<br>
<br> Místně příslušné pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:
<br> Územní pracoviště Ostrava
odbor Odloučené pracoviště Přerov
Bajákova 831/6
tel.581 250 631

Načteno

edesky.cz/d/5663177

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz