« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Dlažkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dlažkovice stanovení PÚ práce na P9236 + objízdná trasa-AŽD.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 33000/2022
<br> Č.j.: ODSH 133064/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 19.září 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> „B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“,„Z2 – Zábrana pro označení uzavírky“,„VS1 – Výstražné
<br> světlo typu 1“ a „IP22 – Změna organizace dopravy“,na silnici III/23756 mezi obcemi Třebenice a Dlažkovice <,>
<br> dále „IS11a – Návěst před objížďkou“,„IP10a – Slepá pozemní komunikace“,dodatková tabulka „E13 – s textem“
<br> a „IS11c – Směrová tabule pro vyznačení objížďky“,na silnicích III/23756,III/23754 a na místních komunikacích
<br> v Třebenicích,dle přílohy č.1 - 4 <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje z důvodu uzavírky železničního
<br> přejezdu P9236 mezi obcemi Třebenice a Dl...

Načteno

edesky.cz/d/5663168

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz