« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní MK Nezvěstice - I/19 Nezvěstice, oprava průtahu, 1.etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-321642.pdf 237,35 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/321642/22
Č.J.: MMP/322345/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 16.9.2022,který podala právnická osoba Vodohospodářské stavby <,>
<br> společnost s ručením omezeným,Divize Plzeňské komunikace,IČO 40233308,Křižíkova
<br> 2393,415 01 Teplice,kterou zastupuje právnická osoba SAFEROAD Czech Republic s.r.o.<,>
<br> IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,odbor služby dopravní policie
<br> č.j.KRPP-105261-2/ČJ-2022-0300DP,ze dne 19.července 2022 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.7b,v obci Nezvěstice
<br> místní komunikace II.třídy č.8b,v obci Nezvěstice
<br> místní komunikace III.třídy č.9c,v obci Nezvěstice
<br> místní komunikace IV.třídy č.3d,v obci Nezvěstice
<br> místní komunikace II.třídy č.10b,v obci Nezvěstice
<br> - úplná uzavírka vozovky v křižovatkách před silnicí č.I/19
<br> (4x vjezd vlevo a 2x vjezd vpravo ve směru jízdy od Plzně,v úseku od vjezdu k nádraží ČD
<br> k MŠ Nezvěstice)
<br>
<br> silnice č.III/1774,v obci Nezvěstice
<br> - dopravní značky č.IP10b "Návěst před slepou pozemní komunikací" budou osazeny před
<br> křižovatkou s místní komunikací II.třídy č.10b
<br>
<br> z důvodu: r...
stanovene_DIO_Nezvestice_-_prodlouzeni.pdf 669,97 kB
STANOĚžo 7 WZ? Mean SAFERDADG
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZV ŠŠŠ: 315%:er mně?/IN! PwClE,SUSZBPIZEN.NAD Navrh DIO ' |.etapa "W)/722 79 É; KRPP-105261-2/CJ-2022-OSOODP Magistrát města Plzně 19.7.2022
<br> ; ťď Odbor dopravy ©
<br> / hpt "15.2 Munln Cibuli—“l »
<br> EMM zn:-vem znamu mmm : mnam svém mm
<br> warm mama almanannm 501510an mmm; \ mmm mu mm
<br> Mšena umim ::me mmlné : Warum n'L-Im mu 1
<br> oce ůcuon
<br> gg
<br> CHOU PROB
<br> PRM-
<br> : u: )— Q 5 m a D.a „ z!
<br> a.„&
<br> mm;.„M- „_
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plžeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoad cz

Načteno

edesky.cz/d/5663017

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz