« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Obnova zastávkových zálivů pro MHD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320144.pdf 280,45 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/320144/22
Č.J.: MMP/321724/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 15.9.2022,který podala právnická osoba SWIETELSKY stavební
<br> s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice,kterou zastupuje
<br> právnická osoba SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21
<br> Líně - Sulkov,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství
<br> policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-136705-2/ČJ-2022-
<br> 030506-2,ze dne 15.září 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 1102 Slovanská alej,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku zastávkového zálivu pro MHD „U Světovaru“ – směr
<br> Černice – po pravé straně od Koterovské ulice
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku zastávkového
<br> zálivu pro MHD „U Světovaru“ – směr Černice – po pravé straně od Koterovské ulice
<br> - vyblokování parkujících vozidel pro provizorní zastávku v úseku před objektem Slovanská alej
<br> 41 – po pravé straně od Koterovské ulice
<br> - dočasné umístění dopravního značení číslo IJ4a „Označník zastávky“ a číslo IJ4c „Zastávka
<br> autobusu“ – zastávka bude posunuta cca o 15 m před objekt Slovanská alej 41- po pra...
DIO_Koterovska_-_Oprava_zastavkovych_zalivu_MHD.pdf 3 905,72 kB
ě
<br> //ý e/ó/č/ jL/ŽZý/Zz ' města Plzní Odbondnplauy ©
<br> %?
<br>.<.> '.<.>
<br> STANOVENO
<br> dne ČA M
<br> SITUACE OBJlZDNĚ TRASY „._ * % ' <_; LEGENDA ČAR M 1:5000 - _ » * * * V _.OBJIZDNÁ TRASA
<br> LEGENDA SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
<br> o *:,*,V ".' U *,!._.rf'w,* „ :.:“ n *,(A ve:.<.»,<,> „\ —.l,m „ „6 ' ': hk- " — „ '.'“ v * A * " Vm Stávající svislá P4 : “!= *“ ru pracnoana svisle %),/“V *,“ _ _.<.> v „_ - _,_ A.—,*,dapruvnf znacku gggggfggzzxgággnm dopravnT značku i? ; ' - <.>,=.<.> : _m,<.> v _,_ 53
<br> !
<br> Pozn.: Směrové tabule pro vyznačen? objTždky jsou zobrazeny schematicky <.>
<br> výškový systém pr souradný systém S—JTSK
<br> objednatel Statutámí město Plzeň
<br> \: náměstí Republiky 1/1.301 00 Plzeň Správou veřejného statku města Plzně.p.a <.>
<br> Klatovská 348/10.301 00 Plzeň
<br> pmíaktant hlavní
<br> man
<br> 0 mn.-au.<.>.pmjeu —" Ham “*“ “ / „ / _ mmmm (WW
<br> mkv-“mnam Wuv.-nvm.: W Ing.Alena Štemberovč Petrčňová
<br> vyprucuvul mmm; mmm k pmjzklnnl V kontrolu Bc.XXXXXX XXXXXX Bc.XXXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> ““"“ města Plzeň.okres Plzeň—město,Plzeňský kraj "'Em" l : 5 000 akce: !,<,>.<.> zakázka dulum lamů! Obnovq zastavkovych zahvu pro MHD 205mm 07/2020 „mm v Plzm mmm PDPS __ 7_.__ “““" 50 105 PEKÁRNA (SMĚR 51mm) “""““ —.“' se g SITUACE OBJIZDNÉTRASY 8.82.1055
<br> DT,3,5 '.QQ-fW
<br> Zvolna mlmuamwzmzm:.<.> mgwmu!
<br> WA “* ammdwwwzwm_
<br> Hand mm J
<br> anu-nn
<br>.<.> :.-mz ===IZ NSW "JINMWQO NWMM varana-1
<br> nnmmmm—u—mwn-un mmm—b 'WmmwnwmuMAMn-m
<br> ===-Á "šE-á; ";-„sala
<br> EMI mlwwudun musm: varem mi 1 n
<br> wav-ms | mamma olatswazm arc/wagon ms
<br> dne ČJ
<br> STANOVENO
<br> % Ž óda Maglsirát města-,P Odbat doprava]
<br> %2/33/ Má,_ „.g/a
<br> VZOROVÁ SCHÉMATA DOPRAVNÉ INŽENÝRSKĚHO OPATŘENÍ
<br> M 1 500
<br> Vymístění stojících vozidel v předstihu pro zřízení provisorní zastávky — v úseku pozemní komunikace s parkovacím pruhem
<br> Š * /p4 stávající svislá Wm ( dopravní značka l
<br> stávající svislá doprav...

Načteno

edesky.cz/d/5663011

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz